We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief maart 2019

Geschreven door admin op  

De nieuwsbrief van deze maand licht het nieuwe project waar de FSFE recent aan deelnam uit. Deze biedt financieringsmogelijkheden waar u voordeel van kunt hebben. U kunt het laatste nieuws over de auteursrichtlijnherziening en ten aanzien van artikel 13 lezen, evenals een korte samenvatting van wat er verder in de afgelopen maand is gebeurd. In de "keuze van de redactie"-sectie van deze maand kunt u interessant nieuws vinden rond de ontwikkelingen met betrekking tot de radio-apparatuurrichtlijn en erachter komen wie er verder steun verlenen aan onze "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne. Wat hebben zij erover te zeggen?

Next Generation Internet-initiatief van de Europese Commissie

Next Generation Internet-initiatief

De Europese Commissie lanceerde een initiatief genaamd "The Next Generation Internet" waarbij de FSFE deel uitmaakt van haar NGI0-consortium. Het doel van dit initiatief is om technologieën te creëren voor een beter internet waarbij de beste belangen van de individuele gebruiker de topprioriteit zijn. Met andere woorden: internettechnologieën die mensenrechten en belangrijke waarden zoals privacy, openheid, transparantie, samenwerking en databescherming respecteren. Om deze doelen te bereiken initieerde het initiatief twee branch-projecten geleid door de NLnet Foundation om subsidies toe te kennen aan toegepaste technologieën die deze idealen onderschrijven. Het is de rol van de FSFE om aanbevelingen over Vrije Software-licenties te leveren en consultatie te bieden bij deze twee projecten:

Alle te subsidiëren technologieën zullen gebaseerd zijn op en beschikbaar worden gemaakt als Vrije en Open Bron Software.

Het NGI0-consortium handelt als een soort adviesorgaan voor succesvolle aanvragers en helpt hen met hun technologieën op specifieke gebieden zoals veiligheid en toegankelijkheid. In deze context faciliteert de FSFE de licenties voor hun software, adviseert hen over hoe ze op de juiste wijze beste licentiepraktijken kunnen toepassen en stelt zij zeker dat hun technologieën compliant zijn en van licenties zijn voorzien.

Oproepen voor aanvragers voor beide projecten worden iedere twee maanden hernieuwd. Ze bevinden zich op dit moment in het midden van de twee oproep, die eindigt op 1 april 2019. De eerste oproep, die eindigde in februari, resulteerde in meer dan honderd inzendingen uit landen in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Als u interesse heeft in het ontvangen van financiële ondersteuning voor het ontwikkelen van uw relevante technologie dan kunt u hier aanvragen.

Auteursrecht en artikel 13: wat is er gebeurd en wat volgt hierna

Save Code Share

Ondanks onzekerheden en controversen lijkt er een einde te komen aan het auteursrecht in de richtlijn voor de digitale interne markt. Er zullen nog vele stappen moeten worden gezet voordat de juridische EU-tekst klaar is maar nu hebben de EU-lidstaten en het Europees Parlement een overeenkomst gesloten ten aanzien van een geconsolideerde tekst. De volgende stap is een stemming over de richtlijn in een plenaire sessie aan het einde van maart of begin april. Zoals eerder gerapporteerd zou het oorspronkelijke voorstel platformsoftware die door ontwikkelaars van software wordt gebruikt hebben gereguleerd, waarmee innovatie wordt afgeremd en het maken van software kwetsbaarder wordt in Europa. In antwoord hierop zijn OpenForum Europe en de FSFE de SaveCodeshare.eu-campagne gestart. Samen schreven we brieven en petities en organiseerden we ontmoetingen en evenementen in Brussel en EU-lidstaten.

Artikel 13 is nu niet langer gericht op “open bron software ontwikkeling en deelplatforms” (zie artikel 2(5)) in de voorlopige overeenkomst. Dit is een ongepland gevolg dat in ieder geval kon worden vermeden. Hoe er ook gestemd gaat worden is het bredere perspectief dat we in staat waren om bewustzijn en begrip te over de ontwikkeling van software in Europa bij veel beleidsmakers te vergroten. We legden uit hoe het software-ecosysteem, het doordringende gebruik van Vrije en Open Bron softwarelicenties en de commerciële aard van Vrije en Open Bron Software uit.


Neem deel aan onze gemeenschap vrijheidsstrijders: https://my.fsfe.org/support


Binnen en buiten de FSFE

Vrijheid gaat ook over diversiteit.

Keuze van de redactie

EU Radio Lockdown Directive

Mis het niet: komende evenementen met de FSFE

Word actief

We hebben een gave gereedschap voor het aankondigen van evenementen en het promoten ervan op onze website en social media. Als u uw evenement in onze volgende nieuwsbrief wilt zien, en op onze website, uitnodigen wij u om deze uit te proberen via onze gereedschap voor het indienen van uw evenement.

Draag bij aan onze nieuwsbrief

Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit of van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers, supporters en donoren die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze vertalers die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.

Uw eindredacteur,
Galia Mancheva


Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders: https://my.fsfe.org/support