We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuwsbrief

Publieke Hackathons +++ München steunt Publieke Code +++ Nieuwe Podcasts

Geschreven door  op  

Lees over onze eis om de resultaten van met publiek geld gefinancierde hackathons te publiceren als Vrije Software, over een nieuw coalitie-akkoord in München dat in overeenstemming is met onze principes van "Publiek Geld? Publieke Code! " en over wat er binnen de FSFE en onze gemeenschap heeft plaatsgevonden. We lichten de resultaten van onze web-sprint en onze publicaties, een reguliere en buitengewone podcast uit.

COVID-19 Hackathons: Alleen Vrije Software creëert wereldwijde oplossingen

In de afgelopen weken hebben we veel hackathons voor de aanpak van de COVID-19 pandemie gezien. Interessant is dat veel van deze hackathons georganiseerd zijn door regeringen en andere openbare lichamen die deze hackathons organiseren of financieren. In lijn met onze " Publiek geld? Publieke Code! "-campagne eist de FSFE dat software die voortkomt uit door met publiek geld gefinancierde hackathons wereldwijd hergebruikt kan worden door te publiceren onder een Vrije Softwarelicentie.

Met name in een tijd waarin de mensheid moet samenwerken om oplossingen te vinden voor een crisis kunnen we het ons niet veroorloven om steeds opnieuw het wiel uit te vinden voor software die ons helpt om de verspreiding van COVID-19 in te dammen. Wereldwijde problemen hebben wereldwijde oplossingen nodig! Het is Vrije Software die wereldwijde samenwerking voor de ontwikkeling van code mogelijk maakt. Elke propriëtaire oplossing zal onvermijdelijk leiden tot talloze geïsoleerde oplossingen en de verspilling van energie en tijd die we ons als mensheid in deze cruciale situatie kunnen veroorloven.

Deelnemers aan de FSFE web-a-thon in 2019.
Alle code op FSFE's hack-a-thons is vrij.

München kiest voor "Publiek Geld? Publieke Code!"

Enkele jaren geleden besloot het toenmalige bestuur van de gemeente München, bestaande uit SPD (sociaaldemocraten) en CSU (conservatieven), de migratie naar Vrije Software onder de projectnaam " LiMux" op te geven. Sinds de verkiezingen in maart is er een nieuw stadsbestuur. Het coalitie-akkoord van de Münchener SPD en Groenen bevat een positieve verklaring over het gebruik van Vrije Software: het principe "Publiek geld? Publieke Code! " zou in de toekomst van toepassing moeten zijn.

Hoewel we blij zijn dat de stad München weer goed bezig is laat het akkoord ruimte voor verbetering omdat het enkele typische mazen bevat, zoals bijvoorbeeld de vage beperking tot software waarvan de code geen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens bevat. De FSFE zal de voortgang van de implementatie van het " Publiek Geld? Publieke Code! "-beleid en de afhandeling van de aanbestedingsprocedures in de toekomst op de voet blijven volgen.

Regeringen publiceren Coronatraceringsapps onder een Vrije Softwarelicentie

Begin maart publiceerde de FSFE haar eis dat het gebruik van alle traceertechnologie om de ketens van ziekte-infectie te doorbreken alleen op vrijwillige basis mag worden gepromoot, waarbij de grondrechten worden gerespecteerd en de software onder een Vrije Softwarelicentie wordt gepubliceerd. Als reactie hierop hebben de EU-lidstaten, gesteund door de Europese Commissie, een "Gemeenschappelijke EU Gereedschapskist voor Lidstaten" gepubliceerd waarin gevraagd wordt om "de technische specificaties en de broncode van de apps in het publieke domein te publiceren om zo hergebruik, interoperabiliteit, controleerbaarheid en veiligheid te maximaliseren".

Nu gaan steeds meer regeringen, zoals die van Duitsland, Oostenrijk en Nederland, in op de eisen van de FSFE en bepalen dat de code onder een Vrije Softwarelicentie moet worden gepubliceerd. Toch zullen we het proces nauwlettend in de gaten houden en willen we graag bereiken dat het hele ontwikkelingsproces transparant verloopt zoals we dat kennen van Vrije Software; en niet pas na de ontwikkeling van de code publiceren.


De grootste financiële impact waarmee de FSFE in deze tijd van fysieke afstand wordt geconfronteerd is de annulering van Vrije Softwareconferenties, waaronder onze eigen evenementen. Overweeg alstublieft om de softwarevrijheidsbeweging solide en levend te houden door een deel van uw conferentiebudget te doneren aan Vrije Software-organisaties waaronder de FSFE.


Komende evenementen

Wat hebben we gedaan? Binnen en buiten de FSFE

Nederland maakt van Vrije Software de standaard

In een open brief aan het parlement kiest de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops voor een " Vrije Software als standaard" -beleid en onderstreept de voordelen ervan voor de samenleving. Een herformulering van de huidige marktregels zal worden voorgesteld om het publiceren van Vrije Software door de overheid mogelijk te maken.

Verhalen van de FSFE Planet

Word actief: overtuig hackathons om wereldwijde oplossingen te creëren

We zijn nog steeds op zoek naar hackathons die door openbare lichamen worden georganiseerd om hen ervan te overtuigen om hun software onder een Vrije Softwarelicentie te publiceren. Als u zo'n hackathon kent, help ons dan om hen te verzamelen op onze betreffende wiki pagina.

Vraag na afloop alstublieft aan anderen om u te helpen of neem zelf met de organisatoren contact op om het ervan bewust te maken dat de resultaten van deze hackathons voor wereldwijd gebruik en lokale aanpasbaarheid gepubliceerd zouden moeten worden, hetgeen alleen mogelijk is als de software gebruikt, bestudeerd, gedeeld en verbeterd kan worden. U kunt hulp voor uw communicatie op dezelfde wiki-pagina vinden.

Draag bij aan onze nieuwsbrief

Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons. Het adres is zoals altijd newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Als u ons en ons werk ook wilt steunen, neem dan deel aan onze gemeenschap en steun ons met een donatie of een maandelijkse bijdrage.

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers, supporters en donoren die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze vertalers die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertalen te lezen.

Blijf veilig,

Erik Albers


Steun ons met uw donatie