Nieuwsbrief

Routervrijheid in Europa +++ Hamburg voor Vrije Software +++ Europees Parlement

Geschreven door  op  

Lees in onze juni-nieuwsbrief onder meer over wat de FSFE betreffende Routervrijheid in Europa heeft bereikt, over een nieuw regeerakkoord in Hamburg dat de nadruk legt op Vrije Software en over het Europees Parlement dat "Publiek Geld? Publieke Code!" eist. Lees zoals altijd ook over onze verschillende gemeenschapsactiviteiten.

Routervrijheid in Europa uitgedaagd door een nieuwe verzameling regels

Sinds 2013 pleit de FSFE voor Routervrijheid in Europa met uitstekende resultaten in Duitsland en een positieve invloed in heel Europa. Nu komt er een nieuwe verzameling regels met betrekking tot Routervrijheid: de nieuwe richtlijnen voor de locatie van het netwerkaansluitpunt (NTP). Dit zijn de voorlopige resultaten van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC). In een volgende stap moeten deze richtlijnen op lokaal niveau ten uitvoer worden gelegd door de nationale regelgevende instanties (NRI's) van de lidstaten. We hebben de positieve resultaten en de uitdagingen die voor ons liggen samengevat.

Positief is dat BEREC de bijdrage van de FSFE aan de discussie heeft erkend. Het belangrijkste is dat BEREC de officiële tekst heeft gewijzigd om ons standpunt dat Routervrijheid de regel moet zijn bij het bepalen van het NTP over te nemen. BEREC erkende ook expliciet een heleboel andere argumenten die we in de discussie brachten ten gunste van echte Routervrijheid: van netneutraliteit tot eindgebruikers, digitale soevereiniteit, betere innovatie en concurrentie. Helaas geven de nieuwe richtlijnen van BEREC de verschillende NRI's nog steeds de discretionaire bevoegdheid om Routervrijheid te beperken als zij besluiten dat er een " objectieve technologische noodzaak" voor routers zou zijn om deel uit te maken van het ISP-netwerk.

Deze vage termen die in de richtsnoeren worden gebruikt zullen waarschijnlijk leiden tot discrepanties tijdens de nationale implementaties van 27 verschillende landen. Help ons nu bij het toezicht op de uitvoering ervan. De komende zes maanden zullen essentieel zijn bij het begrijpen of de aanpak van NRI's in het voordeel van Routervrijheid zal zijn.

Een afbeelding die de voordelen van Routervrijheid laat zien.
Enkele van de verschillende voordelen van Routervrijheid.

Hamburg richt zich meer op Vrije Software

Vorige maand hebben we verslag gedaan van het nieuwe coalitieakkoord in München dat zich committeert aan het principe van "Publiek geld? Publieke Code! ". Deze maand zijn we blij te kunnen aankondigen dat het nieuwe regeerakkoord in Hamburg in dezelfde richting gaat en een focus richt op Vrije Software.

Om de digitale soevereiniteit van Hamburg te versterken wil de stad in de toekomst meer gebruik maken van Vrije Software (zie het regeerakkoord in het Duits). De doelen zijn om de afhankelijkheid van individuele aanbieders te minimaliseren en transparantie te creëren. Waar het zinvol lijkt moet samenwerking met andere overheden tot stand worden gebracht. Helaas bevat het regeerakkoord nog steeds een aantal mazen: bijvoorbeeld voor aanbestedingsprocedures en een diffuse rechtvaardiging om leveranciers van propriëtaire software te beschermen

Kwijtingsprocedure in het Europees Parlement

Medio mei heeft het Europees Parlement gestemd over de kwijting van verschillende EU-instellingen. Om vendor lock-ins te vermijden, om transparanter te zijn en om veiligere systemen te gebruiken beveelt het Europees Parlement in zijn resoluties (1, 2, 3, 4, 5) aan dat " software die voor de instelling is ontwikkeld om openbaar te worden gemaakt onder Vrije en Open Source softwarelicentie". Bij de FSFE zijn we blij om te zien dat onze "Publiek Geld? Publieke Code! "-eisen door het Europees Parlement worden versterkt. We zullen een oogje in het zeil houden bij de EU-instellingen als ze in de toekomst de aanbevelingen van het Europees Parlement zullen volgen.


De grootste financiële impact waarmee de FSFE in deze tijden van fysieke afstand wordt geconfronteerd is de annulering van Vrije Softwareconferenties, inclusief onze eigen evenementen. Overweeg alstublieft een deel van uw conferentiebudget te schenken aan Vrije Softwareorganisaties, waaronder de FSFE, om de softwarevrijheidsbeweging solide en levendig te houden.


Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE

Word actief

Veel van onze lokale groepen ontmoeten elkaar nu online: van lokale groepsbijeenkomsten in Berlijn tot regionale groepsbijeenkomsten in het Rijnland en landteamontmoetingen Italië en Spanje. De meeste van deze vergaderingen staan open voor deelname door vrienden van de FSFE. Veel andere organisaties die zich bekommeren om softwarevrijheid en digitale rechten houden ook online vergaderingen. Bereik hen en leer enkele nieuwe mensen kennen, bespreek met hen enkele brandende onderwerpen rond Vrije Software of verwante onderwerpen. En gebruik Vrije Software om deel te nemen.

Draag bij aan onze nieuwsbrief

Als u uw ideeën, foto's of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons. Het adres is zoals altijd newsletter@fsfe.org. We kijken er naar uit om van u te horen!

Als u ons en ons werk ook wilt steunen, sluit u zich dan aan bij onze gemeenschap en steun ons met een donatie of een maandelijkse bijdrage.

Met dank aan onze gemeenschap, vrijwilligers, supporters en donoren die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze vertalers, die u in staat stellen deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.

Uw eindredacteur,

Erik Albers


Steun ons met uw donatie