Nieuwsbrief

Europese consultatie +++ Honderd dagen in München +++ Coördinator Open Wetenschap

Geschreven door  op  

In onze nieuwsbrief van augustus evalueren we de redenen waarom de Europese Commissie het gebruik van de term " intellectueel eigendom" zou moeten vermijden. We vroegen het nieuwe stadsbestuur in München naar hun vooruitgang op het gebied van Vrije Software en we stellen onze nieuwe coördinator Open Wetenschap Christian Busse voor. Zoals gewoonlijk kunt u lezen over onze verschillende gemeenschapsactiviteiten.

EU zou het begrip "intellectueel eigendom" moeten heroverwegen

De FSFE heeft in antwoord op haar publieke consultatie over de herziening van "intellectueel eigendom" een eerste feedback aan de Europese Commissie gepubliceerd. In deze feedback geeft de FSFE de Commissie te kennen dat de term "intellectueel eigendom" ideologisch geladen is en dat zij niet van het gevaar bewust is dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de vele rechtsdomeinen die ze probeert samen te voegen. Bovendien is het effect van patentrecht, auteursrecht en andere verwante gebieden dat er tijdelijke monopolies ontstaan die particuliere macht over andere mensen uitoefenen. Monopolistische marktspelers kunnen vaak profiteren van een dergelijke structuur wat ten koste gaat van gezonde concurrentie en andere voordelen voor het gemeengoed.

Daarentegen hebben de regelgevende en beheersmodellen voor Vrije Software over de hele wereld in de afgelopen 40 jaar aangetoond dat het mogelijk maken om de breedste hoeveelheid kennis in de samenleving te delen een duurzaam en rechtvaardiger stelsel is om de maatschappelijke vooruitgang en welvaart te bevorderen. De FSFE dringt er daarom bij de Commissie op aan om deze gelegenheid aan te grijpen om vraagtekens te zetten bij de achterhaalde opvatting dat het uitbreiden van de monopolies op kennis tot meer vooruitgang zou leiden. Het Vrije Softwaremodel is een van de beste voorbeelden die de Commissie kan nemen om haar inzicht te verdiepen in de manier waarop nieuwe modellen gebaseerd op kennisdeling fundamenteel zijn voor een meer innovatieve, eerlijke en sociaal rechtvaardige maatschappij.

Een gouden sleutel ligt op de enter-toets van een toetsenbord.
Patentwetten, auteursrecht en andere verwante gebieden beperken toegang tot kennis en creëren vaak tijdelijke monopolies die private macht over andere mensen uitoefenen.

Honderd dagen van een nieuw stadsbestuur in München

Zoals in onze mei-nieuwsbrief vermeld bevat het coalitie-akkoord van het nieuwe stadsbestuur van München, bestaande uit de SPD en de Groenen, positieve uitspraken over het gebruik van Vrije Software. In het bijzonder staat er dat het "Publiek geld? Publieke Code! "-principe in de toekomst van toepassing zou moeten zijn. Honderd dagen later vroegen we samen met "The Document Foundation", aan de twee fracties welke activiteiten ze tot nu toe ondernomen hebben om hun doelen te bereiken.

In reactie daarop hebben de coalitiepartners bevestigd dat zij in nauw overleg zijn over een pakket voorstellen dat in het najaar zal worden besproken. Hoewel er geen plannen zijn om terug te keren naar het prestigieuze LiMux-project wordt alle software die geen persoonlijke gegevens bevat en door de gemeente wordt ontwikkeld overgebracht naar een publieke codebasis. Bovendien zullen de werknemers van de gemeente in de toekomst vrij zijn om Vrije Softwareproducten te gebruiken. De FSFE blijft de lopende implementatie in München volgen.

Luchtfoto van het stadhuis in München.
Stadhuis in München.

Nieuwe FSFE-coördinator Open Wetenschap: Christian Busse

Christian Busse heeft zich onlangs aangesloten bij het FSFE-team als onze nieuwe coördinator Open Wetenschap. In zijn huidige functie werkt hij als wetenschapper bij het Duitse Centrum voor Kankeronderzoek. Open Wetenschap is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt en De FSFE roept op om Vrije Software en Open Standaarden voor al het door de overheid gefinancierde onderzoek in Europa te beschouwen als vitaal onderdeel van Open Wetenschap. In zijn nieuwe functie heeft Christian al een gesprek gevoerd over FAIRness van onderzoekssoftware op de jaarlijkse werkgroep van het TKFDM (het initiatief voor het beheer van onderzoeksgegevens van de Duitse bondsstaat Thüringen). Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent in het vormen van een werkgroep over het onderwerp Open wetenschap en Vrije Software.


De grootste financiële impact waarmee de FSFE in deze tijden van fysieke afstand wordt geconfronteerd is de annulering van Vrije Softwareconferenties, waaronder van onze eigen evenementen. Overweeg alstublieft om een deel van uw conferentiebudget te doneren aan Vrije Softwareorganisaties, waaronder de FSFE teneinde de softwarevrijheidsbeweging solide en levendig te houden.


Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE

Draag bij aan onze nieuwsbrief

Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wil delen, stuur ze dan alstublieft naar ons. Het adres is zoals altijd newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Als u ook ons en ons werk wil steunen neem dan deel aan onze gemeenschap en steun ons met een donatie of maandelijkse bijdrage: https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers, supporters en donoren die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze vertalers, die veel van onze abonnees in staat stellen om deze nieuwsbrief in hun moedertaal te lezen.

Uw eindredacteur,

Erik Albers


Steun ons met uw donatie