We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

FSFE's werk in 2015

op:
Geschreven door Jonas Öberg

Free Software Foundation Europe heeft in 2015 hard gewerkt om gebruikers in staat te stellen om technologie te controleren: bijvoorbeeld door mensen te leren hoe ze versleuteling voor hun e-mail kunnen gebruiken, maar bijvoorbeeld ook door de richting van het beleid op Europees niveau te veranderen. Met hulp van onze donoren en bijdragers stelden we onszelf ambitieuze doelen voor dat jaar. We verbeterden veel in de manier waarop we werken, en we eindigden het jaar positief met veel om naar uit te kijken in 2016. Veel plezier met dit verhaal over (een deel van!) ons werk tijdens dat jaar, en bedankt voor het helpen om de wereld beter te maken!

Vrije Software en FSFE is voor mij: delen, leren, onafhankelijk zijn van monopolies, samen dingen produceren, passie en vrijheid! Sinds ik een Fellow ben, vind ik nieuwe vrienden die me helpen bij Vrije Software en andere onderwerpen, en die me iedere dag nieuwe dingen leren hoewel we kilometers van elkaar verwijderd zijn. Het is fantastisch om deel uit te maken van een gemeenschap die voortdurend mijn passie en motivatie voor Vrije Software steunt!

Nermin Canik

De wereld over Vrije Software vertellen

We willen individuen en organisaties helpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Een van de manieren om dit te doen is door deel te nemen aan lokale en regionale evenementen in Europa, vaak georganiseerd of gesteund door onze lokale Fellows en teams. In 2015 organiseerden we kramen op vele evenementen waaronder FOSDEM (België), T-Dose (Nederland), FiFFkon (Duitsland), RMLL/LSM (Frankrijk), Veganmania (Oostenrijk), Euskal Encounter (Spanje), 32C3 (Duitsland), Linuxtage (Oostenrijk), Chaos Cologne Conference (Duitsland), Linuxwochen (Oostenrijk), FrOSCon (Duitsland), DebConf (Duitsland) en OpenTech Summit (Duitsland).

FSFE's Fellowship-groep in Wenen met een presentatie op Veganmania.

Onze Fellowship-groep Rijn/Main presenteerde Vrije Software en de FSFE ook met een kraam op een evenement dat georganiseerd werd door de groene partij van Hessen. Veel informatie over Vrije Software bereikte dankzij onze lokale Fellows velen op conferenties waar we geen formele aanwezigheid met een kraam hadden. Verder hielden we praatjes en presentaties op nog veel meer conferenties en evenementen.

Ons informatiemateriaal is in meer talen beschikbaar. Onze flyer over Vrije Software-gebaseerde versleutelingstechnologieën werd gedrukt in niet minder dan negen verschillende talen (Duits, Grieks, Engels, Spaans, Frans, Nederlands, Pools, Albanees en Turks) en als download beschikbaar gesteld in nog twee talen (Chinees en Italiaans). Je kan ons helpen deze en andere folders te verspreiden door ze te bestellen op onze website. Naast onze flyers werd onze maandelijkse nieuwsbrief voorbereid en verstuurd in gemiddeld zeven verschillende talen.

Een van de flyers die we gebruiken om het verhaal over Vrije Software verder te vertellen.

De vijfde I Love Free Software-dag was een weer een succesvolle dag waarop we onze waardering lieten blijken, niet alleen voor de FSFE, maar ook voor bijdragers aan Vrije Software, waar zij ook zijn. Individuele Vrije Software-fans over de hele wereld verspreiden online liefdesboodschappen, zowel via bedankbrieven en gedichten alswel via het delen van afbeeldingen en het verzamelen van donaties om Vrije Software-groepen te steunen. Organisaties zoals de EFF, de Document Foundation, Wikimedia, Framasoft en de Duitse groene partij namen deel aan deze wereldwijde viering.

Cryptie geeft blijk van haar liefde voor Chatsecure op I Love Free Software-dag.

De regels veranderen

FSFE wil de rechten van gebruikers verbeteren door barrières tegen het overstappen op Vrije Software af te schaffen. Voortvloeiend uit onze beleidsdoelen voor de periode 2014-2019 zijn we betrokken bij het beleidswerk op zowel nationaal alswel EU-niveau.

Eind 2014 leverde FSFE input over de interne strategie van de Europese Commissie (EC) voor het gebruik van Vrije Software. De EC publiceerde in april 2015 een nieuwe versie van haar " open bron-strategie" die verschillende verbeteringen bevatte in vergelijking met de vorige versie. Zij bevatte bijvoorbeeld een meer vastbesloten houding ten aanzien van Vrije Software en een meer heldere benadering van Open Standaarden inclusief promotie van het gebruik van producten die open technische specificaties steunen die vrijelijk aanpasbaar, uitvoerbaar en uitbreidbaar zijn.

FSFE bood ook een antwoord op de publieke consultatie van de EC in februari 2015 over patenten en standaarden, en op die over publieke inkoop en respect voor intellectuele eigendomsrechten in juli 2015.

Deel van het Document Vrijheidsdag-team in Mérida, Venezuela. Gelicenseerd onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Licensie.

In maart 2015 organiseerde FSFE samen met de Groenen/EFA, als deel van Document Vrijheidsdag, een seminar waarop het onderzoek “De hoogste transparantie verzekeren - Vrije Software en Open Standaarden onder de procedureregels van het Europees Parlement”, om het belang van Vrije Software en Open Standaarden voor transparantie binnen de EU opnieuw onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling van zulke evenementen om bij de deelnemers, EU-officials, bewustzijn te vergroten over Vrije Software en Open Standaarden en over hun afhankelijkheid van onvrije documentformaten. Het bewustzijn over verkopers lock-in binnen EU-instellingen groeit langzaam, maar de concrete stappen om dit probleem op te lossen zijn afwezig. Toch was deelname aan zulke evenementen een goede mogelijkheid om onze belangrijkste positie opnieuw naar voren te brengen tussen EU-officials omdat zij uiteindelijk de relevante beslissingen nemen.

Met verschillende andere organisaties zoals April, EDRi, OFE, en OSB Alliance brachten we op hetzelfde moment een gemeenschappelijk statement naar buiten om de EC op te roepen om zeker te stellen dat alle interactie met het publiek geheel kan plaatsvinden met gebruik van Open Standaarden. Dit in antwoord op de huidige alarmerende situatie waarin EU-instellingen onvrije software van bepaalde verkopers aan burgers opleggen om effectief met ze te kunnen communiceren.

In dit licht was 2015 ook het jaar waarin we onze zes jaar durende PDFlezers campagne afsloten. We hebben 1125 overheden ervan overtuigd om advertenties voor onvrije software van hun websites te verwijderen. Het is een van onze meest succesvolle campagnes tot nu toe en we zijn blij als we zien dat de publieke sector in de juiste richting beweegt door bezoekers van hun website niet te verplichten om onvrije software te gebruiken. Desalniettemin moet er meer werk worden uitgevoerd om de noodzakelijke verandering te bewerkstelligen.

Om de rechten van gebruikers verder te versterken brachten we in mei 2015 samen met vele andere organisaties een verklaring naar buiten waarin we de EC vroegen om beschermingen in te stellen die iedereen toestaan om gebruik te maken van het recht om met hun eigen apparaten aan de gang te gaan met als doel om iets te repareren, het aan te passen of te verbeteren. Op een vergelijkbare wijze hielpen we in 2015 ook een einde te maken aan routerdwang in Duitsland met een wet die gebruikers verzekert van de vrijheid om hun eigen Vrije Software-router te gebruiken. Dit zou een voorbeeld moeten zijn in heel Europa, en we steunen vergelijkbare wetgeving waar dat nodig is.

Een van de routers aan het werk tijdens onze campagne tegen routerdwang. Afbeelding door Scott Beale / Laughing Squid. Gelicenseerd onder een Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Licensie.

Sinds mei 2015 legt het Europese beleid sterk de focus op de digitale interne markt-strategie die verschillende belangrijke politieke en wetgevende veranderingen raakt op de gebieden die belangrijk zijn voor ons beleidswerk, om "efficiëntie, vertrouwen en veiligheid in digitale diensten" in de EU zeker te stellen. Onze evaluatie van de digitale interne marktstrategie voor de EC werd goed ontvangen en we verwachten dat de Commissie onze aanbevelingen zal volgen terwijl zij de juridische initiatieven binnen de digitale interne marktstrategie najaagt.

We volgden ook nauwgezet het op eigen initiatief opgestelde rapport van het Europees Parlement, "Naar een digitale interne markt" dat werd gebaseerd op de digitale interne markt-strategie van de EC. We informeerden leden van het Europees Parlement over bestaande problemen voor Vrije Software in standaardisatie, en stelden mogelijke oplossingen voor in overeenstemming met onze evaluatie van de digitale interne markt-strategie van de EC. De uiteindelijk aangenomen versie van het rapport bevatte verschillende positieve verwijzingen naar Vrije Software en we waren blij om te zien dat het Parlement onze punten voor het vergroten van het gebruik van Vrije Software in de publieke sector steunt.

Een ander belangrijk gebied voor Vrije Software was de voortdurende auteursrecht-herziening in de EU. In 2015 evalueerden we het op eigen initiatief opgestelde rapport van het Europees Parlement over de uitvoering van richtlijn 2001/29/EC (InfoSoc richtlijn); zowel de werkversie van het rapport alswel de uiteindelijk aangenomen versie. De uiteindelijke versie bevatte enkele positieve veranderingen voor Vrije Software, bijvoorbeeld betere bescherming voor het publieke domein en expliciete bescherming van het maken van een kopie voor privé-doeleinden tegen technologische maatregelen. We hopen dat de EC in 2016 de niet-bindende aanbevelingen van het Parlement in overweging zal nemen en gebruik zal maken van de mogelijkheid om het auteursrecht aan te passen aan de behoeften van de digitale omgeving.

Een van de grootste netwerken die FSFE faciliteert is ons juridische netwerk, dat in 2015 groeide naar meer dan 380 leden, zowel juridische professionals alswel technologisten met diepe kennis en begrip van Vrije Software-licenties. Het juridische netwerk is uniek in de zin dat het niet is gebouwd op vertegenwoordiging van bedrijven en organisaties, maar op individuen en vertrouwen tussen individuen en ons juridische team, een formaat dat we actief hopen na te bootsen op andere gebieden, om op vergelijkbare wijze de dialoog en het begrip voor Vrije Software te verbeteren.

Ons juridische team ging het hele jaar door met het beantwoorden van juridische vragen. Deze kwamen vooral van leden van de Vrije Software-gemeenschap. Ons netwerkende team organiseerde ook weer de jaarlijkse juridische licentie-workshop. Eind 2015 publiceerde de belangengroep die zich richt op handelsmerken in Vrije Software een praktische gids voor het begrijpen van handelsmerken in de context van vrije en open bron softwareprojecten. Het heeft ons goed gedaan om te zien dat door het jaar heen individuen naar het netwerk zijn gekomen en leren over het voordeel van copyleft en hoe zowel bedrijven alswel andere sectoren succesvol werken met copyleft en Vrije Software in het algemeen in hun werk.

Begin 2015 was een deel van ons werk gericht op Bacula, waarvan FSFE over de rechten beschikte dankzij haar haar gebruikvan onze licentie-overeenkomst FLA ('Fiduciary License Agreement'). Het belangrijkste belang van FSFE was om Bacula als Vrije Software te laten blijven bestaan. Tegen deze achtergrond kwamen we overeen om op voorwaarden enkele rechten die in het bezit waren van FSFE over te dragen. In een nieuwe overeenkomst tussen Kern Sibbald, Bacula Systems en FSFE kwamen we overeen dat de Bacula-gemeenschapseditie zou moeten blijven worden gepubliceerd als Vrije Software en dat FSFE het recht behoud om het exclusieve recht op de code terug te nemen in het geval dat dit ooit mocht veranderen.

FSFE's financiën

Het jaarlijks budget is nu meer dan €400.000,- en dat is bijna vier keer meer dan tien jaar geleden. De organisatie en haar financiële bronnen blijven groeien en dat komt vooral door een voortdurende groei in het aantal individuele donoren en onze duurzame leden, de Fellows.

Waar FSFE's fondsen vandaan komen

In 2015 ontving de FSFE €441.963,- aan inkomen. Ongeveer 40% hiervan bestond uit Fellowship-bijdragen (dit was 35% in 2014) en 35% uit ongebonden donaties (dit betekent dat het geld niet verbonden is aan enige specifieke activiteit). 18% Van ons inkomen kwam van sponsors van specifieke activiteiten (de Vrije Software juridische licentie-workshop en Document Vrijheidsdag) en 7% van de verkoop van handelswaar op kramen en door bestellingen via het web.

FSFE heeft een transparantiebelofte om een lijst te publiceren met onze donoren die meer bijdragen dan 10% van ons jaarlijkse budget. In 2015 was Google de enige donor die meer dan dit bijdroeg, met een donatie ter waarde van 14% van het jaarlijkse inkomen van de organisatie.

82% van het inkomen van FSFE is ongebonden, terwijl 18% is gebonden aan specifieke doelen, vooral de hierboven genoemde sponsoring. De Fellowship-bijdragen blijven belangrijk voor ons werk en we zien een voortdurende stijging aan Fellowship-bijdragen (9% hoger in 2014 dan in 2015, en een verhoging van de gemiddelde donatie van €124,- naar €126,-), die de hoeksteen vormen van FSFE's financiële onafhankelijkheid.

Hoe we het geld uitgeven

Hoe je ook kijkt naar het geld dat de organisatie uitgeeft, het grootste deel bestaat uit salarissen voor de staf, inclusief fondsen voor trainees en stagiaires die enkele maanden tot een jaar met FSFE werken om te leren over Vrije Software en bij te dragen aan ons werk. FSFE's team van ervaren en toegewijde stafleden dragen veel bij aan het succes van de organisatie en dragen ook bij aan het faciliteren van het vrijwilligerswerk van honderden Fellows en gemeenschapsleden. De totale uitgaven in 2015 waren €431.216,- waarvan 63% is uitgegeven aan personeelskosten.

Verder gaven we 15% uit aan administratie (kantoorkosten, interne coördinatie, technische infrastructuur, bankkosten en alles dat we nodig hebben om de organisatie draaiende te houden en aan onze juridische verplichtingen te voldoen).

Kijkend naar ons beleid, publieke bewustmaking, juridisch werk en handelswaar (inkoop en verzenden), dan is de verdeling 48% van de fondsen naar juridisch werk, 28% naar publieke bewustmaking, 24% naar handelswaar en vrijwel geen geld naar beleid! Dit laatste is zo omdat de meeste kosten voor het werken aan beleid komen van de tijd van stafleden, en niet door reizen of productiekosten voor materialen. Het was iets hoger in 2014, maar over het algemeen is een investering in beleid een investering in de tijd van de staf.

Als het gaat om staftijd dan gaat het grootste deel van onze werktijd naar publieke bewustmaking (32% van de werktijd in de gehele organisatie). Verder is 24% gespendeerd aan juridisch werk, 10% aan beleidswerk, en 3% aan handelswaar. De resterende 31% is administratief werk, dat varieert van interne administratie en bijeenkomsten tot het lezen en beantwoorden van e-mails. Dit deel is het moeilijkst om te meten omdat een groot deel van wat gezien kan worden als administratief (lezen en schrijven van e-mails) ook gezien kan worden als het steunen van een van onze andere werkgebieden, zoals publieke bewustmaking.

Vooruitblik op 2016

Onze focus zal in 2016 worden gericht op het opkomen voor onze eis dat alle publiek gefinancierde software gefinancierd zal worden als Vrije Software en op ieders recht om te experimenteren met de eigen hard- en software. We zullen ook werken aan het bieden van training voor onze vrijwilligers en aan coördinatie tussen Vrije Software-groepen die actief zijn met beleidsonderwerpen binnen de EU. Het beloofd een opwindend jaar te worden voor Vrije Software en we hopen dat u met ons mee doet!

Hoogachtend,
Jonas Öberg
Uitvoerend Directeur

Matthias Kirschner
Voorzitter