SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Software-vrijheid in Europa 2018

op:
Geschreven door 

"Softwarevrijheid in Europa" is het jaarverslag van de Free Software Foundation Europe (FSFE). In één document geeft het u een overzicht van belangrijke dingen die de FSFE de afgelopen 12 maanden heeft gedaan en bereikt. In het rapport van 2018 leest u over onze verkiezingscampagnes, onze input over de hervorming van het auteursrecht in de Europese Unie en over onze succesvolle aanpak in het eisen van publiek gefinancierde software die openbaar gemaakt wordt onder een Vrije Softwarelicentie. U krijgt ook inzicht in de evenementen die we (mede)georganiseerd hebben en over onze gemeenschap en groepen die ons geholpen hebben met deze prestaties. Tot slot zullen we een aantal cijfers tonen die laten zien op welke middelen we hebben gerekend en een vooruitblik geven voor het komende jaar.

Over de Free Software Foundation Europe

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een liefdadigheidsinstelling die mensen in staat stelt om technologie te controleren door toegang te bieden tot software en de broncode ervan. De rechten om deze software te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren zijn essentieel om gelijke deelname aan de democratieën van de 21ste eeuw te garanderen.

We werken voor een wereld waarin iedereen toegang heeft tot de broncode van de software die draait in de producten die we bezitten, of die essentieel is voor de openbare infrastructuur en diensten van de maatschappij waarin we leven. Toegang tot deze code moet worden ingebed in een juridische omgeving waar mensen in staat zijn om technologieën te veranderen op een manier die voldoet aan hun behoeften: individueel of collectief. Daarom moet alle software die wordt gebruikt om de openbare infrastructuur te beheren of die door de overheid wordt gefinancierd, openbaar worden gemaakt.

.

Om de toekomst op deze manier vorm te geven helpen we mensen om Vrije Software en zijn troeven vandaag de dag te begrijpen. We willen graag dat iedereen de vier vrijheden begrijpt om te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren en hoe deze vrijheden essentieel zijn voor de vrijheid in onze samenleving als geheel.

Om mensen te helpen onze boodschap te begrijpen maken we gebruik van publieke campagnes en politieke lobby's, bieden we expertise in lezingen en persoonlijke ontmoetingen, zetten we informatiekramen op en organiseren we evenementen, produceren we promotiemateriaal en verklarende video's. Om onze doelen te bereiken baseren we ons werk op en vormen we onze beweging met de hulp van onze gemeenschap en vrienden die ervoor zorgen dat onze boodschap wordt uitgedragen en gehoord in zoveel mogelijk verschillende delen van onze samenleving. We werken op een transparante en coöperatieve manier.

Als u zich bij ons doel wilt aansluiten, draag dan bij of steun ons financieel.

Campagnes in 2018

Publiek Geld? Publieke Code!

Waarom wordt software, gemaakt met belastinggeld, niet vrijgegeven als Vrije Software? We begonnen deze vraag te stellen met onze "Publiek Geld? Publieke Code"-campagne en kregen veel internationale aandacht en steun. Op het moment van schrijven ondertekenden meer dan 18.500 personen en meer dan 150 organisaties onze open brief met de eis dat de code die door de mensen wordt betaald beschikbaar moet zijn voor de mensen. Als een ander sterk teken dat nu het juiste moment is om naar de publieke code te vragen hebben we de eerste overheid gevonden die onze open brief heeft ondertekend: de gemeenteraad van Barcelona.

Aan de andere kant is er weinig bekend over hoeveel publieke code al een realiteit is in veel overheidsdiensten in heel Europa. Om dit te veranderen werpen we licht op uitstekende voorbeelden om van elkaar te leren en om positieve druk uit te oefenen op besluitvormers. We zijn begonnen met een serie van expert-interviews op verschillende gebieden om meer te weten te komen over hun ervaringen en hun motivatie, evenals hun uitdagingen: Francesca Bria, CTO van Barcelona, licht toe hoe Vrije Software helpt bij het opbouwen van een meer democratische, inclusieve en duurzame digitale samenleving; Elena Muñoz Salinero, die het Technology Transfer Centre van de Spaanse regering leidt, spreekt over beste praktijken tussen overheidsdiensten bij het hergebruik van softwareoplossingen door het publiceren van code onder Vrije Softwarelicenties; en Timo Aarnio, GIS-deskundige bij National Land Survey of Finland, die de ontwikkeling van Oskari coördineert, legt ontwikkelingspraktijken uit in het kader van overheidsfinanciering binnen een netwerk met meer dan 38 organisaties uit zowel de publieke als de private sector.

Als volgende stap publiceren we een brochure met meer dan 20 pagina's voor gebruik in de tijd voor de verkiezing van het Europees Parlement medio 2019. De brochure is bedoeld voor beleidsmakers in de politiek en de overheid: Om hen te helpen Vrije Software te begrijpen, om de voordelen van publieke code voor democratie en IT-veiligheid uit te leggen en om de eerste stappen aan te geven om de aankoop en wetgeving ten gunste van Vrije Software positief te veranderen. We zullen deze brochure niet alleen gebruiken voor de verkiezing van het Europees Parlement maar ook voor de distributie aan besluitvormers binnen openbare instellingen om hen te helpen het belang van Vrije Software voor de modernisering van onze digitale infrastructuur te begrijpen. Als u deze en andere "Publiek Geld? Publieke Code"-activiteiten wilt steunen, onderteken dan de open brief en help ons met uw donatie.

.

Het aanbieden van expertise aan beleidsmakers is echter maar één factor. Het is net zo belangrijk om druk uit te oefenen door het bewustzijn in onze samenleving te vergroten en mensen hulpmiddelen te bieden om de voordelen van publieke code aan elkaar uit te leggen. Voor het succes van de campagne als geheel is het essentieel om activisten en organisaties uit de hele wereld in staat te stellen om deel uit te maken van deze beweging. Een sleutel daartoe is het aanbieden van materiaal en uitleg in de moedertaal van een persoon. Dankzij de onschatbare hulp van onze uitstekende vrijwilligers zijn we erin geslaagd om de campagnewebsite in 18 talen te vertalen. De bijbehorende populaire campagnevideo is nagesynchroniseerd in zes verschillende talen (Engels, Frans, Italiaans, Duits, Portugees en Russisch) en biedt ondertitels in 15 talen. Op deze manier stellen we meer dan 1,5 miljard mensen in staat om "Publiek Geld, Publieke Code" in hun taal te leren kennen.

Vrije Software in de auteursrichtlijn van de Europese Unie

Een van de meest controversiële beleidsonderwerpen in de Europese Unie in 2018 was en is nog steeds de harmonisatie van het auteursrecht met een nieuwe auteursrecht-richtlijn. Op het moment van schrijven en na twee jaar van intensieve debatten komt de hervorming van het auteursrecht dicht in de buurt van het laatste rechte stuk. Voor het welzijn van softwarevrijheid was een van de belangrijkste debatten dat rond Artikel 13.

.

Artikel 13 van het huidige voorstel van de Europese Unie voor een richtlijn inzake auteursrecht kan de ontwikkeling van collaboratieve softwareontwikkeling ernstig belemmeren en in het bijzonder Vrije Software door het gebruik van verplichte uploadfilters en monitoring van hun gebruikers op te leggen. Als gevolg van dit voorstel kunnen Vrije Software code-hosting platforms en publieke code repositories willekeurig online verwijderd worden.

Na een lang en intensief debat dat we vergezeld hebben met onze Save Code Share campagne en na het verzamelen van meer dan 14.000 ondertekenaars voor onze open brief om negatieve gevolgen voor Vrije Software te vermijden, hebben we in de tekst van de richtlijn van het Europees Parlement een beperkte uitsluiting voor Vrije Software verkregen. Met amendement 143 en 150 van het huidige voorstel tot hervorming van het auteursrecht hebben we nu op zijn minst een uitsluiting voor "open source software ontwikkelplatformen (....) in de zin van deze richtlijn". De raad stelde echter voor om deze uitsluiting alleen te laten gelden voor "niet-commerciële open source software ontwikkelplatformen".

Europees Parlementslid Julia Reda ontvangt meer dan 11.000 handtekeningen tegen de gevaarlijke gevolgen van artikel 13 van de beleidscoördinator van de FSFE, Polina Malaja.

Sinds begin oktober zijn het Europees Parlement en de Raad in de trialoog geweest waarin we onze stem blijven verheffen en een gepaste uitzondering eisen voor zowel commerciële als niet-commerciële Vrije Software in het komende auteursrecht-herzieningspakket. Waarschijnlijk zal dit debat doorgaan tot begin volgend jaar, dus als u dat nog niet hebt gedaan, steun dan onze eis en help een gezonde omgeving voor Vrije Software-ontwikkeling te behouden door onze open brief te ondertekenen of ons financieel te helpen.

Het REUSE-initiatief

De FSFE wil ontwikkelaars ondersteunen door hen te helpen de juridische implicaties van het hergebruik van een bepaald stuk Vrije Software te begrijpen en uit te leggen hoe ze aan deze wettelijke vereisten kunnen voldoen door auteursrecht- en licentie-informatie toe te voegen. Om dit te bereiken is de FSFE begonnen met haar REUSE Initiative, dat een verzameling beste praktijken voor licentie-informatie introduceert op een manier die niet alleen mensen maar ook computers kunnen lezen, hetgeen helpt bij het automatiseren van licenties. Deze richtlijnen zijn van kracht sinds december 2017.

In september publiceerde de Vrije Universiteit van Bozen-Bolzano een studie die een vaste dataset van GitHub-projecten analyseerde en de mate waarin deze projecten onze richtlijnen van het REUSE-initiatief respecteren. De conclusie was dat de naleving van onze richtlijnen laag is. Hoewel de lage naleving kan worden toegeschreven aan de relatief recente beschikbaarheid van onze richtlijnen vond de studie ze ook te complex omdat ze een verscheidenheid aan opties suggereren in plaats van één enkele eenvoudige methode van naleving. Veel van de aanbevelingen in de richtlijnen zijn ook zo geformuleerd dat ze facultatief zijn, hetgeen de complexiteit vergroot voor ontwikkelaars die proberen de wettelijke vereisten van hun repositories te begrijpen en na te leven.

De studie heeft ook suggesties gedaan voor alternatieven en/of verbeteringen voor enkele van onze belangrijkste richtlijnen, waaronder het voorstel om de zogenaamde "flight rules" die zijn ontwikkeld door IDM-Südtirol te gebruiken. De FSFE neemt deze kritiek ter harte en werkt aan het verbeteren van deze richtlijnen om in de toekomst een betere naleving te zien en stelt alle feedback die ons kan helpen om dit te realiseren zeer op prijs.

Verkiezingscampagnes

Wij van de FSFE geloven dat Vrije Software en Open Standaarden een onderwerp moet zijn bij alle verkiezingen, of ze nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau plaatsvinden. Om het discours en de agenda vooraf te beinvloeden in het voordeel van Vrije Software voeren we verkiezingscampagnes, waarin we informatie verzamelen en uitlichten over de kandidaten en politieke partijen die deelnemen en licht werpen op de manier waarop zij staan tegenover Vrije Software. Deze praktijk kan kiezers die geven om Vrije Software en Open Standaarden helpen met hun stembeslissingen door hen te laten begrijpen welke kandidaten ons doel van een vrije samenleving steunen. Na de verkiezingen zullen we in contact blijven met besluitvormers en degenen die zich inzetten om hun stem te verheffen voor Vrije Software.

In 2018 heeft de FSFE een Vraag het uw Kandidaten-campagne gevoerd in de aanloop naar de Italiaanse verkiezingen. We stuurden een reeks vragen naar de deelnemende politieke partijen en publiceerden hun antwoorden daarna. Deze vragen waren bedoeld om de standpunten van de verschillende partijen over het gebruik van Vrije Software in openbare besturen te verduidelijken. Dit onderwerp was reeds aanwezig in de Italiaanse rechtspraak door middel van artikel 68 en artikel 69 van de Code van de Digitale Administratie.

Conclusie: alle partijen en kandidaten die de vragen hebben beantwoord (Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali, Partito Democratico en Potere al Popolo) hebben verklaard voorstander te zijn van de adoptie en het uitgebreide gebruik van Vrije Software en Open Formaten in zowel het openbaar bestuur als in het openbaar onderwijs. In de lopende periode van de wetgeving zal FSFE Italië deze informatie gebruiken om de regering te observeren of ze hun beloften nakomen.

I Love Free Software Day 2018

Elk jaar vieren we op 14 februari "I Love Free Software Day", een dag om dank u wel te zeggen in de richting van bijdragers aan de verschillende Vrije Software waar u vn houdt: ontwikkelaars, vertalers, ontwerpers, testers of documentatieschrijvers van grote of kleinere softwareprojecten. Opnieuw werd de boodschap van 'I love Free Software' (#ilovefs) over de hele wereld verspreid op massa- en sociale media, in gemeenschappen en tussen mensen onderling.

We hebben honderden berichten geteld op sociale media maar ook op privé- en bedrijfsblogs. Berichten vol liefdesverklaringen, gezoet met foto's en artwork dat is gewijd aan de talloze mensen die elke dag bijdragen aan Vrije Software, in de vorm van code, vertalingen, documentatie, gemeenschapswerk, ontwerp of beheer van projecten. Bedankt voor het opnieuw delen van uw liefde!

Dit jaar heeft onze stagiair Jan Weymeirsch in GNU R een scraper geschreven om de online populariteit van de viering van de dag in de gaten te houden. Het schraapte trending data van social media en Jan publiceerde het als een Free Software-gereedschap. We gebruikten deze schraper om resultaten te verzamelen over de hoeveelheid toots en tweets met de hashtag #ilovefs en analyseerden ook de bijbehorende metadata. Vervolgens gebruikten we deze gegevens om een word-board te maken dat liet zien welke Vrije Software waarmee gebruikers de liefde deelden het populairst was geweest.

Er zijn teveel uitmuntende liefdesverklaringen van individuen en organisaties om hier vermeld te worden. Als u geïnteresseerd bent in meer details, lees dan het verslag van dit jaar en mis #IloveFS-day in 2019 niet!

Als u het hele jaar door op de hoogte wilt blijven en goed nieuws wilt lezen over Vrije Software en de mensen erachter, abonneer u dan op onze nieuwsbrief en als u ons wilt helpen de liefde over Vrije Software te verspreiden, steun ons dan financieel.

Evenementen die we organiseerden en aan deelnamen

De FSFE neemt deel aan openbare evenementen om de boodschap van Vrije Software te verspreiden. We organiseren steeds meer succesvolle evenementen op eigen kracht en breiden onze aanwezigheid uit op evenementen die door anderen worden georganiseerd. In 2018 namen met informatiekramen en lezingen deel aan meer dan 40 evenementen in tien Europese landen (Oostenrijk, België, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Servië, Spanje, Zweden).

In juli combineerden we onze jaarlijkse gemeenschapsontmoeting met de aanwezigheid van de FSFE op de Libre Software Meeting (ook bekend als Rencontres Mondiales du Logiciel Libre) in Straatsburg (Frankrijk). De Libre Software Meeting is een gemeenschapsgerichte ontmoeting over Vrije Software in Frankrijk en de FSFE heeft tijdens de conferentie de kans gehad om een eigen vrijheidsgerelateerd parcours te volgen. Onze gemeenschapsontmoeting is het jaarlijkse evenement om onze gemeenschap in heel Europa voor een weekeinde bijeen te brengen om de agenda van de FSFE voor de komende maanden te bespreken en te bepalen.

In april leidde de FSFE haar jaarlijkse Vrije Software Juridische en Licentiewerkgroep (LLW), een 3-daagse conferentie in Barcelona (Spanje) en een ontmoeting voor wereldleidende juridische experts om de wettelijke barrières voor de adoptie van Vrije Software weg te nemen en om te discussiëren over kwesties en beste praktijken rond Vrije Softwarelicenties. In 2018 genoten naar schatting 120 juridische experts van een ongekende hoeveelheid parallelle tracks en interactieve sessies, ontworpen om zich te verdiepen in de meest controversiële onderwerpen in de juridische wereld van Vrije Software.

In januari werkte de FSFE opnieuw samen met Open Forum Europe voor de derde editie van de European Free Software Policy Meeting in Brussel, in het hart van de Europese besluitvorming. Het doel van de ontmoeting was om een licht te werpen op onderwerpen die belangrijk zijn voor Vrije Software in het publieke beleid in heel Europa en om ervaringen uit te wisselen voor beleidsacties binnen verschillende regio's om politieke besluitvormers te helpen begrijpen hoe softwarevrijheid gerelateerd is aan andere vrijheden in onze samenleving, evenals de economische impact van Vrije Software. Dit jaar waren 17 verschillende groepen vertegenwoordigd op de European Free Software Policy Meeting, van nationale Vrije Softwaregroepen tot vertegenwoordigers van de publieke sector en internationale organisaties.

Kraam op de FSFE-assemblé tijdens 34C3

In de dagen voor oud en nieuw heeft de FSFE zich aangesloten bij European Digital Rights (EDRi) en andere vrienden om een Cluster "Rechten & Vrijheden" te vormen op het 34ste Chaos Communication Congress, één van de grootste door de gemeenschap gedreven technologie-evenementen ter wereld. Dit cluster bood een podium met een voltijds programma over digitale rechten en de FSFE Assemblé maakt integraal deel uit van dit programma met onze eigen Vrije Software-track.

.

Als u onze gemeenschap wilt steunen bij deelname aan evenementen in Europa, overweeg dan alstublieft ons financieel te ondersteunen.

.

De FSFE-gemeenschap

In de gemeenschap van de FSFE waarderen we alle mensen die ons op verschillende niveaus helpen met hun respectievelijke vaardigheden op onze weg naar een maatschappij waar gebruikers de controle hebben over hun technologie. Met dit in gedachte ondersteunden in 2018 zo'n tienduizend mensen, uit Europa en daarbuiten, de FSFE door ons woord te verspreiden en onze open brieven over Publiek geld? Publieke Code! en Save Code Share te tekenen, zich te abonneren op onze nieuwsbrief en e-maillijsten en deel te nemen aan onze publieke discussies over Vrije Software en FSFE.

Voor degenen die zich geïnspireerd voelen door de FSFE en die de FSFE willen helpen met hun officiële steun bieden we een supportersprogramma, voorheen bekend als het Fellowship programma. Het supportersprogramma omvat een financiële bijdrage aan de FSFE en is cruciaal voor ons succes. Deelnemen aan het supportersprogramma is net zo eenvoudig als elke andere online transactie en het zal goede karma opleveren!

De FSFE is er trots op dat ze zeer gemotiveerde mensen in heel Europa heeft, zonder wiens hulp de FSFE niet zou kunnen werken in de omvang en het bereik dat we hebben. Deze vrijwilligers werken in de kern van onze activiteiten en maken integraal deel uit van onze gemeenschap. Sommigen van hen komen samen in ons Europese kernteam, anderen coördineren onze land- of lokale groepen en talloze vrijwilligers bemannen FSFE-kramen en houden lezingen. Ze helpen ons promotiemateriaal te verspreiden en vertellen vrienden, families en collega's over Vrije Software in Europa. Ze geven allemaal vorm aan de FSFE-gemeenschap. Als u een integraal onderdeel wilt worden van onze gemeenschap lees meer over hoe u kunt bijdragen.

.

Leden van de gemeenschap in de FSFE-kraam tijdens LSM / RMLL 2018.

Gedragscode en het CARE-team

Onenigheid en mogelijke conflicten maken deel uit van elk debat in elke gemeenschap. Dit is niet per definitie slecht: integendeel, in de gemeenschap van de FSFE zien we meningsverschillen als fundamenteel in het democratische proces en belangrijk om de richting van een gemeenschapsgedreven organisatie als de FSFE vorm te geven. Maar ongeacht het geschil waar het om gaat moeten alle deelnemers zich op elk moment op hun gemak voelen om deel te nemen en hun mening te uiten zonder bang te zijn voor enige vorm van aanval, represailles of intimidatie.

Het is altijd al een doel voor onze gemeenschap geweest om een vriendelijke en vreedzame omgeving te bieden voor elke deelnemer aan de FSFE-evenementen en in haar infrastructuur, online en offline. Sinds vorig jaar hebben we dit officieel vastgelegd in onze gedragscode. Om de beschikbaarheid en handhaving ervan verder te verzekeren hebben we begin dit jaar een CARE-team opgericht. Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrale CARE-team. wanneer u een situatie tegenkomt waarin onze gedragscode is geschonden.

Stafleden en team

In het begin van het jaar verliet Jonas Öberg zijn functie als uitvoerend directeur en later ook Polina Malaja, onze voormalige beleidsanalist en juridisch coördinator. Anderzijds werkt Max Mehl sinds januari voltijds voor de FSFE. Francesca Indorato begon in februari als onze nieuwe kantoorassistent en in augustus trad Alexander Sander toe tot ons team als nieuwe programmamanager overheidsbeleid van de FSFE. Begin oktober zijn Galina Mancheva en Gabriel Ku Wei Bin als projectmanagers tot ons gekomen. In totaal zal de FSFE eind 2018 zeven voltijdmedewerkers en één deeltijdmedewerker in dienst hebben. Daarnaast hebben we voortdurend twee stageplaatsen die ons werk ondersteunen. Door het jaar heen zijn dat Alexandra Busch, George Brooke-Smith, Jan Weymeirsch en Vincent Lequertier geweest.

Als nieuwe toevoeging aan ons team in 2018 zal het mogelijk zijn om de Federale Vrijwilligersdienst ("Bundesfreiwilligendienst") te vervullen bij de FSFE.

De vereniging en haar leden

Formeel gezien is de FSFE een vereniging met een liefdadigheidsstatus, geregistreerd in Duitsland. De liefdadigheidsinstelling wordt bestuurd door haar formele leden die verantwoordelijk zijn voor de planning, de budgettering, het bepalen van de agenda, alsook voor de verkiezing en terugroeping van de uitvoerende raad en de financieel directeur. We hebben in de algemene vergadering in 2017 een groei van het aantal leden gezien en verwelkomen sindsdien als nieuwe leden: Amandine Cryptie, Polina Malaja, Ulrike Sliwinski, Jan-Christoph Borchardt, Max Mehl, Erik Albers en Florian Snow. Daniel Pocock heeft ontslag genomen als lid. Momenteel telt de FSFE e.V. 28 leden.

De dagelijkse activiteiten worden geleid door de uitvoerende raad. Dit jaar is onze oude financieel directeur Reinhard Müller na meer dan 10 jaar uit zijn functie teruggetreden. Patrick Ohnewein is gekozen om deze functie over te nemen. Reinhard blijft een bijdrage leveren aan de FSFE in onze technische backend en frontend, in het bijzonder als hoofdorganisator van FSFE's grootste jaarlijkse stand op FOSDEM.

In 2018 heeft de algemene vergadering ook het schrappen van de "Fellowshipzetels" goedgekeurd. In de toekomst zal toegang tot het lidmaatschap van de FSFE worden vergemakkelijkt via de normale lidmaatschapsprocedures voor actieve FSFE-bijdragers. De FSFE gelooft dat het aanmoedigen van actieve donateurs om AV-lid te worden, zonder de nadelen van de verkiezingen, een betere manier is om onze missie te bereiken.

Deelnemers aan FSFE's algemene vergadering in 2018.

Budgetten en uitgaven

Zodra we de laatste cijfers voor 2018 hebben vindt u ze op onze fondsenlijst. In het algemeen zijn we altijd bereid om onze financiële onafhankelijkheid te vergroten met een toename van individuele donateurs in plaats van grote donateurs. We verwachten dat ongeveer een derde van ons budget in 2018 gedekt zal worden door ons financieel ondersteuningsprogramma. Naast de basiskosten om onze infrastructuur te beheren hebben we de grootste uitgaven op het gebied van beleid, publieksvoorlichting en juridische aangelegenheden. Momenteel is onze grootste campagne Publiek Geld? Publieke Code! . Het financiële gedeelte van onze publieksvoorlichting omvat de productie en distributie van PR-materiaal, fan-artikelen en de aanwezigheid van de FSFE op verschillende Vrije Software evenementen.

.

Promotiemateriaal

De FSFE stelt mensen in staat om digitale vrijheid te promoten in de echte wereld door een grote verzameling promotiemateriaal aan te bieden. U kunt inspiratie opdoen over de 100 vrijheden van Vrije Software en waarom er geen cloud is maar slechts de computers van anderen of folders om u te helpen Vrije Software, E-mail encryptie en de gevaren van DRM uit te leggen en hoe u uw Android kunt bevrijden. U kunt ook ansichtkaarten, posters en stickers van onze Publiek Geld? Publieke Code! en I love Free Software-campagnes vinden. Bestel nu uw eigen materiaal en help ons de boodschap te verspreiden!

In de afgelopen 12 maanden hebben we wereldwijd 751 promotiebestellingen verstuurd. Dit betekent dat letterlijk duizenden stickers, folders en posters zijn uitgedeeld aan mensen die geïnteresseerd zijn in Vrije Software of er zelfs voor het eerst over hoorden. Als u ons wilt steunen in deze directe actie, overweeg dan ons financieel te steunen of overweeg een donatie bij het bestellen vn uw persoonlijke PR-materiaal. De juiste folder op het juiste moment bij de juiste persoon kan het begin zijn van een langdurige verandering.

Fan-artikelen

Naast promotiemateriaal verkoopt de FSFE kleding, tassen, baby-slabbetjes en magneten als fan-artikelen. Dit jaar hebben we een "100 Freedoms of Free Software"-shirt, een "There is no Cloud just other people's computers"-magneet en een "Publiek Geld? Publieke Code"-tas.

Vooruitblik op 2019

2019 wordt weer een spannend jaar voor softwarevrijheid en de Free Software Foundation Europe. Op Europees niveau zal de FSFE het jaar beginnen door aan de actoren, die betrokken zijn bij de hervorming van het auteursrecht, uit te leggen dat Vrije Software altijd zowel commercieel als niet-commercieel kan zijn, waardoor de barrières voor Vrije Software in Europa worden weggenomen. Later in het jaar en nog voor de verkiezingen van het Europees Parlement zullen we in contact komen met de kandidaten die zich kandidaat stellen en hen de voordelen van "Publiek Geld? Publieke Code! uitleggen. Parallel hieraan zullen we onze stem verheffen in het debat over het volgende Europese Kaderprogramma voor Onderzoek, genaamd "Horizon Europa", om ervoor te zorgen dat het vrijgeven van door de overheid gefinancierde software onder vrije licenties een integraal onderdeel wordt van "Horizon Europa", evenals een algemene voorwaarde voor door de overheid gefinancierde wetenschap binnen de Europese Unie.

Op het niveau van de lidstaten zijn er verkiezingen in veel Europese landen, zoals in Zwitserland, Albanië, Nederland, Griekenland en Spanje. We willen zoveel mogelijk van deze verkiezingen vergezellen met onze verkiezingscampagnes om ervoor te zorgen dat politieke besluitvormers begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie, zelfbeschikking en economisch welzijn en dat ze in de toekomst dienovereenkomstig stemmen.

Om meer Vrije Software te brengen aan kleine en middelgrote ondernemingen en hun werknemers, maken we deel uit van FOSS4SMEs. Samen met onze partners gaan we e-learningcursussen voor managers en werknemers creëren om hen te leren over de oorsprong en de voordelen van softwarevrijheid. Ons doel is dat het MKB een weloverwogen beslissing kan nemen en dat als het MKB software wil gebruiken of ontwikkelen, dat Vrije Software dan hun voorkeur heeft. Blijf op de hoogte van de eerste releases in 2019!

Er zijn al voorbereidingen aan de gang voor onze jaarlijkse juridische conferentie "Legal Licensing Workshop" (LLW), evenals voor onze hackathons en jaarlijkse gemeenschapsontmoeting. En naast onze eigen evenementen zullen we natuurlijk ook weer aanwezig zijn op verschillende Vrije Software-gerelateerde evenementen, van FOSDEM tot het Chaos Communication Camp.

De FSFE zal in 2019 opnieuw gebruik maken van bewustmakingscampagnes en politieke lobby's, onze expertise ter beschikking stellen en promotiemateriaal en verklarende video's produceren. Om onze doelen te bereiken baseren we ons werk en vormen we onze beweging met behulp van onze gemeenschap en vrienden, die ervoor zorgen dat onze boodschap wordt uitgedragen en gehoord in zoveel mogelijk verschillende delen van onze samenleving.

Als u zich bij ons doel wilt aansluiten, draag dan bij of steun ons financieel.

Bij deze gelegenheid willen we onze gemeenschap hartelijk danken: iedereen die heeft bijgedragen, evenals onze financiële supporters en donoren die het werk van de FSFE mogelijk hebben gemaakt gedurende de laatste 12 maanden.

Dank u wel!

Uw Free Software Foundation Europe

FSFE-supporters op de gemeenschapsontmoeting in Straatsburg (Frankrijk).