Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - Maart 2015

Geschreven door  op  

FSFE's antwoord op het EU-consult over patenten en standaardisatie

We geloven dat niet-vrije standaarden en softwarepatenten barrières vormen voor het overgaan op Vrije Software. Om van die barrières af te komen moeten we de publieke overheid helpen om dit ook te begrijpen. Daarom hebben we afgelopen maand een antwoord gegeven op een consult over de interactie van standaarden en patenten van het Directoraat-Generaal van de Europese Unie voor de Interne Markt, de Industrie, Ondernemerschap en SME's.

In ons antwoord legden we de nadruk vooral op hoe softwarepatenten negatief van invloed zijn op competitie en innovatie in de softwaremarkt. We hebben ook de zogenaamde "eerlijk, redelijk en niet-discriminerende" ("fair, reasonable and non-discriminatory" of FRAND) licentietermen uitgelicht die in de praktijk een ernstige discriminatie vormen tegen Vrije Software. In veel segmenten van de softwaremarkt vormen deze programma's de belangrijkste competitie voor aanbod van niet-vrije aard. De FSFE beveelt aan dat standaardisatie-organisaties in plaats daarvan het succesvolle patentlicentiebeleid van W3C en andere lichamen implementeren en het restrictievrije licenseren van patenten die essentieel zijn voor standaarden verplichtstelt.

Als u ons wil helpen bij het promoten van Open Standaarden, neem dan alstublieft deel aan Document Vrijheidsdag van dit jaar (zie het Word Actief-item van deze maand aan het eind van de nieuwsbrief).

Free Software als integraal onderdeel van Open Educatieve Hulpbronnen

Hoe meer we klassieke educatieve omgevingen zien voorzien worden met computers, des te belangrijker het wordt om een educatief systeem te worden dat iedere student leert om de controle te hebben over de eigen technologie. Voor de FSFE is de basis hiervoor Vrije Software.

Samen met andere partners in de “Bündnis Freie Bildung” (Vrije Educatieve Alliantie) publiceerden we een positiebepaling over het maken en gebruiken van Open Educatieve Hulpbronnen ("Open Education Resources" of OER). De positiebepaling legt specifiek de nadruk op het maken en het gebruik van OER binnen het Duitse educatieve systeem. Het zal verplicht worden om educatieve hulpbronnen, inclusief software waarvoor met overheidsgeld is betaald, te publiceren onder vrije licenties. Verder eist de positiebepaling dat educatieve instituten de compatibiliteit met Vrije Software al tijdens de ontwikkeling of uitbreiding van hun IT-infrastructuur zouden moeten overwegen. Daarmee heeft het de visie om "alle educatieve hulpbronnen bruikbaar te hebben zonder juridische of technische barrières".

Als u meer wil weten over wat er is gebeurd op het gebied van educatie en de verbinding met Vrije Software, lees dan het rapport van het Educatieteam van januari.

Wat gebeurde er op de “I love Free Software”-dag?

Op 14 februari 2015 lieten mensen over de hele wereld hun liefde blijken voor hen die bijdragen aan Vrije Software. Het was het vijfde jaar dat we mensen vroegen om deel te nemen aan de “I Love Free Software”-dag. Het rapport van dit jaar toont een verscheidenheid aan liefdesverklaringen die op deze dag plaatsvonden, inclusief blogs, afbeeldingen, strips, gedichten en een #ilovefs Androidbibliotheek.

We willen iedereen bedanken die zij die bijdragen aan Vrije Software hebben gemotiveerd op deze “I love Free Software”-dag, en vragen iedereen om 14 februari op hun kalenders te markeren om de mensen te motiveren die ons in staat stellen om onze technologie te controleren.

Iets geheel anders

Word actief: Maak deel uit van Document Vrijheidsdag 2015!

Ieder jaar sinds 2008 vieren mensen die geven om een vrije informatiesamenleving Document Vrijheidsdag om het bewustzijn te vergroten over Open Standaarden. Ook dit jaar komen mensen over de hele wereld samen op 25 maart om te praten over de toegang tot communicatie, organiseren zij lokale publieke activiteiten, en vertellen zij in het algemeen over Open Standaarden op wel een dozijn verschillende manieren.

We bieden promotiematerialen in veel talen, en afbeeldingen die u kan remixen, delen en verbeteren om uw eigen evenement te publiceren. Als u een lokaal evenement organiseert, zouden we dankzij DFD's sponsoren uw lokale activiteiten of uw lokale printafdrukken financieel kunnen steunen. Kijk om inspiratie op te doen naar wat andere groepen van Mexico tot Japan vorig jaar hebben gedaan.

Deelnemen aan DFD 2015!

Met dank aan alle vrijwilligers, Fellows en zakelijke donoren die ons werk mogelijk maken,
Matthias Kirschner - FSFE