Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief – Oktober 2014

Geschreven door  op  

Italiaanse Hof steunt ontbundeling van software en hardware

Omdat veel laptops zijn gebundeld met een Microsoft Windows-licentie kan het ingewikkeld zijn om te vermijden daarvoor te betalen. Deze "Windows Belasting" heeft kunstmatig de hardware-prijzen verhoogt voor Vrije Software-gebruikers die geen gebruik willen maken van het besturingssysteem van Microsoft. Wij als Vrije Software-gebruikers willen de ontwikkeling van Vrije Software steunen in plaats van niet-vrije software zoals Microsoft Windows.

Sinds 2008 beheren wij een wiki-pagina met advies voor consumenten die willen vermijden dat zij meebetalen aan de ontwikkeling van niet-vrije software. En langer dan een decennium hebben we met politici en consumentenorganisaties gepraat over dit onderwerp. Desalniettemin is er slechts langzaam vooruitgang op dit onderwerp en zal het jaren duren om deze situatie in Europa te veranderen. Voor zulke langetermijndoelen is het bereiken van tussenliggende doelen belangrijk. Vorige maand hadden we zo'n overwinning.

Het Italiaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat de koper van een laptop recht had op een teruggave van de prijs van een Microsoft Windows-licentie die hij verplicht was aan te schaffen met zijn computer. De rechters hadden scherpe kritiek op de praktijk van het slechts samen met niet-vrije besturingssystemen verkopen van pc's: "een commercieel beleid van gedwongen distributie". Het hof beschouwde deze praktijk als "een monopolistische tendens". Zij lichtte ook uit dat de praktijk van bundelen betekent dat eindgebruikers gedwongen zijn om aanvullende niet-vrije toepassingen te gebruiken vanwege uitdagingen op het gebied van compatibiliteit en interoperabiliteit, of zij deze programma's willen of niet.

De Italiaanse autoriteiten hebben deze bepaling weten om te zetten in een echte winsitutatie voor consumenten door zeker te stellen dat computerkopers kunnen kiezen of zij een besturingssysteem willen en zo ja, welk.

Europese publieke overheden die Vrije Software gebruiken

Er is vaak een tendens in de media en ook van onszelf om zich te concentreren op het slechte nieuws over Vrije Software-gebruik bij publieke overheden. In deze editie zullen we ons in plaats daarvan concentreren op goede voorbeelden uit de afgelopen maand. Er is goed nieuws aangaande Vrije Software- kantoorprogramma's: Het Oostenrijkse Bondsrekencentrum, het computercentrum van de federale regering, prijst het brede aanbod aan applicatiegebruik van Apache OpenOffice. Zij waarderen dat de "oplossing kan worden aangepast aan de behoeften van het datacentrum, kan worden geïntegreerd in haar speciale applicaties en ook toestaat dat documenten automatisch en semi-automatisch kunnen worden gecreëerd en ingediend. OpenOffice is de standaard kantoorbundel op het computercentrum sinds 2008 en is geïnstalleerd op 12.000 pc's in de organisatie." Verder stappen de publieke overheden van de Italiaanse steden Todi en Terni over op LibreOffice. Zij volgen het voorbeeld van de Italiaanse provincie Perugia, die LibreOffice gebruikt op al haar 1200 pc's, en de Lokale Gezonheidsorganisatie van Perugia, die de kantoorbundel installeerde op 600 pc's.

De Franse publieke overheid gebruikt Vrije Software kantoorbundels op 500.000 desktops. Hoewel zij zeiden dat overstappen naar Vrije Software moeilijk was, waren zij in staat om de problemen aan te kunnen. Het succes van het project is deels te danken aan twee contracten die ministeries hebben met ICT-dienstverleners. De contracten ENTAIL ondersteuning voor 260 Vrije Software-toepassingen, en het ondersteuningsteam verzekert dat PATCHES die voor de ministeries worden gemaakt ook als bijdrage worden geleverd aan de softwareprojecten.

De Groenen in het Duitse Saksen vragen urgente aandacht van de federale overheid om een haalbaarheidsstudie te doen naar het overstappen op Vrije Software. De politieke groep, zelf Vrije Software-gebruiker sinds december 2011, zegt dat lagere IT-kosten en voordelen in IT-beveiliging publieke overheden zouden moeten doen overstappen op Vrije Software. Zij stellen dat de afhankelijkheid van niet-vrije software "grote bedrijven in staat stelt om toegang en invloed te verkrijgen op officiële interne werkstromen, en op gevoelige communicatie en data van staatsburgers."

Iets heel anders

Wordt actief: Geef feedback over het Gebruikersdata Manifest

Versie 2 van het Gebruikersdata Manifest is uitgekomen. Het doel van dit manifest is om de fundamentele rechten van gebruikers over hun eigen data te definiëren in het internettijdperk: om toegang tot hun data (en metadata) te controleren, om te weten hoe en waar de data zijn opgeslagen en om vrij te zijn om een platform te kiezen. Sommige projecten werken al toe naar het ondersteunen van het manifest om hun gebruikers deze rechten te geven! Op dit moment wordt versie 2 gepubliceerd als een werkversie op een wiki waarop publieke commentaren zijn toegestaan.

We vragen alle Vrije Software-supporters om feedback te geven op het manifest, zodat het verder kan worden verbeterd, en we kunnen beslissen of we het als FSFE kunnen steunen. Geef alstublieft zelf feedback, discussieer over het manifest op onze discussielijsten, en vraag aan andere Vrije Software-organisaties om feedback en of ze het in de deze vorm ook zouden willen steunen.

Dankzij alle vrijwilligers, Fellows en bedrijfsdonoren die ons werk mogelijk maken,
Matthias Kirschner - FSFE