We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

Softwarevrijheid in Europa 2019

op:

"Softwarevrijheid in Europa" is het jaarverslag van de Free Software Foundation Europe e.V. (FSFE). In één document geeft het u een overzicht van belangrijke dingen die de FSFE de afgelopen 12 maanden heeft gedaan en bereikt. Naast vele andere interessante verhalen leest u in het rapport van 2019 over ons lopende werk voor Routervrijheid in Europa, over het eerste Parlement in Europa dat zich aansluit bij onze "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne, over onze nieuwe versie van REUSE-gereedschappen om Vrije Software-ontwikkelaars te helpen met eenvoudige licentienaleving en over veel meer van ons veelzijdige beleidswerk: allemaal gezamenlijk gericht op een wereld waarin gebruikers de controle hebben over de technologie!

Naast ons beleidswerk en onze projecten werpen we ook licht op onze gemeenschap en haar leden want alleen door samen te werken met onze gemeenschap is de FSFE in staat om in heel Europa een beweging te vormen om een samenleving op te bouwen die gebaseerd is op de vrijheid van gebruikers en software. We brengen verslag uit van de evenementen die we hebben georganiseerd en waaraan we hebben deelgenomen en van de beleidsbijeenkomsten tot onze web-a-thons. We eindigen met enkele nummers van onze outreach-secties en blikken vooruit op het komende jaar.

Maar deze korte inleiding kan u slechts enkele beknopte ideeën geven en daarom nodigen we u uit om uw persoonlijke favoriet van de activiteiten van de FSFE in 2019 te ontdekken. Geniet van het lezen en mocht u nog geen supporter zijn, overweeg dan om Softwarevrijheid in Europa te steunen.

Müller

"In een wereld waar software vrijwel elk aspect van ons leven beïnvloedt is Vrije Software een voorwaarde voor een vrije samenleving."

Reinhard Müller

De infrastructuur van de ISP eindigt waar Routervrijheid begint!

Routervrijheid is het recht voor klanten van elke Internet Service Provider (ISP) om eigen modems en routers te kiezen en te gebruiken in plaats van de modems en routers die hun ISP hen, bijvoorbeeld op basis van een contract, dwingt te gebruiken. Een dergelijke handhaving gaat gepaard met een reeks problemen en ontkent in wezen de keuzevrijheid, waardoor de gebruikers de controle over de technologie wordt ontnomen.

Enkele jaren geleden vocht de FSFE met succes voor Routervrijheid in Duitsland. In 2013 was de juridische situatie in Duitsland onduidelijk en sommige ISP's gebruikten dit om al inbreuk te maken op Routervrijheid. De FSFE stapte zo vroeg mogelijk in het publieke debat met een verklaring aan het Federaal Netwerkagentschap en begon vanaf toen met andere organisaties te coördineren om de keuzevrijheid van gebruikers te beschermen. Tenslotte treedt een wet in werking: Vanaf 1 augustus 2016 moeten alle Internet Service Providers in Duitsland nieuwe klanten in staat stellen om alternatieve modems en routers te gebruiken om verbinding te maken met het internet als ze dat willen.

Deelnemers aan een FSFE web-a-thon.
Routervrijheid is een kwestie van keuzevrijheid en controle over de technologie. (Foto: FSFE-kraam op het Chaos Communication Camp)

Routervrijheid in Europa

Nu bereikt hetzelfde debat het Europese niveau, waarbij Internet Service Providers (ISP's) directe toegang tot hun modems en routers willen opleggen, zelfs na de verkoop ervan aan eindklanten. De problematische springplank voor de invoering van Routervrijheid in Europa heeft betrekking op juridische en technische aspecten rond het "Network Termination Point" (NTP) - een definitie van waar de infrastructuur van een ISP eindigt en die van de gebruiker begint. Als het NTP zou worden gedefinieerd als achter de router dan zou de gebruiker misschien niet het recht hebben om eigen apparatuur te gebruiken omdat deze eigendom is van de ISP en onder het contract valt. Deze positie onderwerpt gebruikers aan contractuele beperkingen die hun vrijheid om hun eigen routers te kiezen en te gebruiken effectief zouden ondermijnen. Om deze vrijheidsbeperking tegen te gaan en de controle van de gebruikers over de technologie te beschermen is de FSFE begonnen met het toezicht op de status van Routervrijheid in verschillende landen en heeft ze een "activiteitenpakket" voorbereid voor mensen en organisaties die bereid zijn te pleiten voor Routervrijheid. Dit pakket bundelt informatie over hoe het bewustzijn van mensen kan worden vergroot, ideeën over hoe allianties met organisaties kunnen worden opgebouwd, de (tegen)argumenten die in de discussies kunnen worden gebruikt en hoe controle en toezicht kan worden geëist van de nationale toezichthouders (NRA's).

Europeanen eisen: "Publiek Geld? Publieke Code!"

Bij de FSFE willen we wetgeving die vereist dat met publiek geld gefinancierde software die ontwikkeld is voor de publieke sector publiek beschikbaar wordt gesteld onder een Vrije Softwarelicentie. In 2017 zijn we een campagne gestart om te eisen dat software die met belastinggeld wordt gemaakt ook als publieke code wordt gepubliceerd. Code betaald door het volk zou beschikbaar moeten zijn voor het volk!

Francesca Bria steunt FSFE's 'Publiek Geld? Publieke Code!'-campagne

De Publiek geld? Publieke Code!-campagne (PGPC) heeft als doel om Vrije Software de standaard te maken voor met publiek geld gefinancierde software. Overheidsinstellingen die dit principe volgen kunnen profiteren van samenwerking met andere overheidsinstellingen, onafhankelijkheid van afzonderlijke leveranciers, potentiële belastingbesparingen, meer innovatie en een betere basis voor IT-beveiliging. Gesteund door meer dan 150 organisaties hebben we dit jaar een mix van verschillende bewustmakingsactiviteiten die publieke code eisen gezien en zelf gehouden.

Parlement van Asturië eist publieke code

In februari waren we blij dat het Parlement van Asturië als eerste Parlement in Europa voor de ondertekening van onze open brief waarin "Publiek Geld? Publieke Code!" wordt geëist heeft gestemd. Dit was het resultaat van bijna een jaar intensief pleiten op lokaal niveau, met name door onze vrienden op de Pica Pica Hacklab. We vonden het succesverhaal van Pica Pica zeer inspirerend voor lokale activisten en daarom hebben we een interview gehouden met Iyán Méndez Veiga van Pica Pica Hacklab die sprak over hun acties en prestaties in die tijd:

Iyán Méndez Veiga

"Het idee erachter was dat ze totaal verschillende partijen zijn maar we willen dat ze allemaal hetzelfde stemmen. Daarom hebben we geprobeerd om voor de verschillende partijen verschillende voordelen van Vrije Software te benadrukken. Het Parlementsvoorstel [dat er nu ligt] bevat drie hoofdpunten en het allereerste is dat het Parlement van Asturië de internationale "Publiek Geld? Publieke Code!"-initiatief steunt. [...] Ik denk dat voor het eerst veel politici begrepen hebben wat Vrije Software is."

Iyán Méndez Veiga

Team van Pica Pica Hacklab voor het Parlement van Asturië
Team van Pica Pica Hacklab eist "Publiek Geld? Publieke Code!" voor het Parlement van Asturië

Expertbrochure gepubliceerd

Waarom zouden overheden Vrije Software moeten ontwikkelen? Waar genereert Vrije Software al voordelen in de publieke sector? Wat zijn de zakelijke modellen voor Vrije Software? Antwoorden op deze vragen en praktische richtlijnen worden gegeven in de nieuwe beleidsbrochure voor experts die de FSFE in januari publiceerde. De brochure is opgesteld met de beleidsmakers in het achterhoofd en is voor hen een nuttige bron van informatie. De brochure bevat toonaangevende experts uit verschillende ICT-domeinen is in digitale en gedrukte vorm gepubliceerd onder een CC BY-SA 4.0-licentie.

Prominente steun in de D-A-CH landen

Dit jaar kreeg hebben de Duitse media WDR en t3n onze campagne opgepikt waardoor deze een extra impuls kreeg. Het initiatief van de FSFE kreeg hierdoor prominente steun van verschillende leden van het Duitse parlement, digitale politieke activisten en publicisten die het gebruik van Vrije Softwarelicenties voor door de publieke sector gefinancierde softwareontwikkeling omarmen.

Bij deze gelegenheid publiceerde t3n een interview (Duits) met FSFE's EU Beleidsmanager, Alexander Sander, over hoe de publieke sector door kan gaan met het implementeren van Vrije Software in haar beheer en haar stedelijke oplossingen, zoals in de stad Barcelona.

Politiek als satire

Meer dan twee jaar geleden heeft München haar strategie om een onafhankelijke IT-infrastructuur, gebouwd met Vrije Software en het vrije besturingssysteem GNU/Linux, te ontwikkelen opgegeven en is teruggegaan naar de afhankelijkheid van propriëtaire software. We volgden dit proces op de voet en brachten een update over wat er sindsdien in München en in Europa in het algemeen is gebeurd.

In mei werd de politiek satirica Christine Prayon bekroond met de 10.000 Euro Dieter Hildebrandt Award van de stad München voor het eisen van politieke of uitgesproken sociaal-kritische politieke satire. Prayon doneerde het prijzengeld aan de Free Software Foundation Europe. Prayon gebruikte haar dankwoord om het vroegere geniale progressieve proces te beschrijven waarin München onafhankelijk werd van de aanbieders van propriëtaire software en het volledige bestuur te laten draaien op een Vrije Softwaresysteem. Prayon bekritiseerde vervolgens de omschakeling naar propriëtaire systemen en wees op onze "Publiek geld? Publieke Code!"-campagne.

Christine Prayon steunt FSFE voor de toekomst

Vrije Software uitleggen aan het bedrijfsleven: ons FOSS4SMEs-project

FOSS4SMEs is een door de EU gefinancierd project dat gericht is op het bouwen van een e-learning platform dat kleine en middelgrote ondernemingen en hun werknemers leert hoe ze van propriëtaire software naar Vrije Software kunnen migreren. De FSFE maakte deel uit van het consortium en hielp samen met vijf andere partners uit heel Europa dit project te realiseren en de boodschap in het bedrijfsleven te verspreiden, hen aan te moedigen om meer te leren over Vrije Software en haar talrijke voordelen voor bedrijfsomgevingen.

De resulterende e-learningcursus bestaat uit vijf onderdelen. Beginnende met een introductie in Vrije Software gaat het verder met een overzicht van bedrijfsmodellen en een selectie van Vrije Softwareproducten voor verschillende doeleinden. In de laatste twee onderdelen leren de deelnemers hoe Vrije Software in bedrijven kan worden toegepast en hoe de migratiestrategieën voor de eerste kleine stappen eruit kunnen zien.

Het FOSS4SME-project werd afgerond in september 2019 en de lessen zijn beschikbaar in een online cursus in vier verschillende talen en als downloadbare PDF-bestanden, allemaal onder een Creative Commons BY-SA 4.0-licentie.

Matthias Kirschner, voorzitter van de FSFE, promoot softwarevrijheid op OW2con in Parijs.
Matthias Kirschner, voorzitter van de FSFE, promoot softwarevrijheid op OW2con in Parijs.

Het delen van code in de Europese auteursrechtrichtlijn redden

In maart 2019 veranderde het Europese digitale landschap toen het Europees Parlement de controversiële auteursrechtrichtlijn aannam. In de aanloop naar de goedkeuring van de richtlijn eindigden de verhitte discussies over de invoering van uploadfilters in protesten van honderdduizenden mensen op straat in heel Europa.

Dankzij onze inspanningen heeft het Europees Parlement in een laatste momentactie in september 2018 een amendement aangenomen om Vrije Software ontwikkelende platformen tenminste te beschermen tegen het installeren van uploadfilters. Dit kan gezien worden als een succes van onze "Save Code Share"-campagne die we in 2017 zijn begonnen. Meer dan 14.000 mensen steunden onze open brief die de EU-wetgevers vraagt om de mogelijkheid te behouden om samen online software te bouwen onder het nieuwe voorstel voor de EU-auteursrechtrichtlijn.

We zijn blij dat we in staat zijn geweest om bij veel beleidsmakers het bewustzijn en het begrip van wat de ontwikkeling van software in Europa tegenwoordig drijft te vergroten. Het van deze richtlijn uitsluiten van leveranciers die Vrije Softwarecode hosten en delen is een teken dat de EU de Vrije Softwareontwikkeling in Europa gezond, solide en levendig wil houden. Toch zijn we ontsteld dat de EU de kans heeft gemist om het auteursrecht in redelijke mate te hervormen.

Onze EU Beleidsadviseur Alexander Sander spreekt op de protestante kerkassemblé.
Onze EU Beleidsadviseur Alexander Sander spreekt op de protestante kerkassemblé.

Barrières van de radio-afschermingsrichtlijn neerhalen

Sinds 2014 werkt de FSFE aan het thema radio-afscherming, dat werd ingevoerd door een Europese richtlijn en dat gebruikers in feite belemmert om Vrije Software te installeren op hun "radiocompatibele apparaten", zoals smartphones, laptops of routers.

Gebruikers- en milieuleed

Dit komt omdat de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toepasselijke regelgeving tot nu toe bij de gebruikers lag maar sindsdien is verschoven naar de fabrikant. Hoewel dit op het eerste gezicht misschien handig lijkt voor de gebruikers zet het de fabrikanten er juist toe aan om het voor elke gebruiker extreem moeilijk of onmogelijk te maken om alternatieve software, waaronder Vrije Software, op hun apparaten te installeren. Maar het niet hebben van het recht om alternatieve Vrije Softwaresystemen te installeren heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de gebruikersrechten maar ook voor het hele Vrije Software ecosysteem, voor eerlijke concurrentie en innovatie.

Voor de gebruikers heeft deze beoordeling ook negatieve gevolgen voor de veiligheid en de levensduur van hun hardware: vaak nemen de levenscycli van radioapparatuur zoals mobiele telefoons en routers af omdat fabrikanten geen software-updates meer uitbrengen om oude apparaten te ondersteunen. Vanaf de dag dat deze ondersteuning wegvalt worden deze apparaten onveilig en onbruikbaar. Als apparaten nu moeten worden gebouwd op een manier om te voorkomen dat gebruikers hun alternatieve maar actuele software uploaden dan wordt de gebruiker in een positie gebracht om ofwel te leven met een potentieel onveilig apparaat danwel een ouder apparaat te verspillen en een nieuw te kopen.

Sibylle Berg steunt FSFE vanwege privacy

Europese Commissie begrijpt het nog niet

Dit jaar organiseerde de Europese Commissie (EC) een feedbackperiode waarin burgers hun mening over de richtlijn konden geven. De overgrote meerderheid van de 276 verzamelde commentaren was kritisch over de impact van de richtlijn op de gebruikersrechten en weerspiegelden grotendeels de standpunten die door de FSFE waren aangenomen. Ondanks deze massale kritiek heeft een vergadering van de EC-deskundigengroep voor herconfigureerbare radiosystemen in juni jongstleden op tragische wijze aangetoond dat de volledige omvang van het probleem waarschijnlijk niet wordt begrepen door de Europese Commissie.

Om de situatie verder te verbeteren helpt de FSFE de toezichthouders om de negatieve invloed van de huidige richtlijn te begrijpen. We blijven ons inspannen om beleidsmakers te doen inzien dat Vrije Software cruciaal is voor netwerkbeveiliging, wetenschap, onderwijs en technische innovatie en dat het recht om Vrije Software te installeren aan het begin staat van dit alles. Een greep uit onze activiteiten: het aanmoedigen van gebruikers om deel te nemen aan publieke raadplegingen, het in contact komen met relevante politieke en zakelijke verenigingen om te eisen dat deze zorgen worden aangepakt en het door meer organisaties laten ondertekenen van onze gezamenlijke verklaring.

Consultancy over licenties voor het Next Generation Internet

Het Next Generation Internet (NGI) is een initiatief van de Europese Commissie dat zich richt op het ondersteunen van de ontwikkeling van technologieën die het internet kunnen vormen naar een interoperabel platform ecosysteem dat waarden als openheid, inclusiviteit, transparantie, privacy en databescherming belichaamt. De FSFE opereert onder het NGI-initiatief en maakt deel uit van een consortium van organisaties die in twee verschillende subsidieverleningsprogramma's gezamenlijk bekend staan als NGI Zero. Het ene is het NGI PET-programma voor softwareprojecten die de privacy beschermen en het andere is het NGI Discovery-programma voor softwareprojecten die de technologieën voor het zoeken en ophalen van informatie op het internet verbeteren.

Naleving van REUSE-standaarden

De FSFE begeleid deze softwareprojecten bij welke uitdagingen rond Vrije Software auteursrechten en licenties die ze tegenkomen, controleert hun pakketbronnen op naleving van de licentievoorwaarden en beveelt aan dat ze onze REUSE-specificaties aannemen. Met meer dan 150 softwareprojecten die naar verwachting betrokken zullen zijn bij NGI Zero kan de FSFE ervoor zorgen dat een groot aantal van de door de EC gefinancierde software beschikbaar wordt gesteld als Vrije Software, een doel dat ook door het NGI initiatief wordt gedeeld. De naleving van de REUSE-standaarden zal ervoor zorgen dat de code van deze projecten gemakkelijk met de gemeenschap kan worden hergebruikt en gedeeld.

2019 was een belangrijk jaar voor de FSFE en het NGI-initiatief. De NGI programma's zijn in januari officieel begonnen met het aannemen van softwareprojecten en de FSFE heeft voor deze projecten educatieve documenten over juridische en licentiekwesties in verband met Vrije Software ontwikkeld. Sinds augustus zijn we ook begonnen met het controleren van hun pakketbronnen op de naleving van de beste praktijken op het gebied van licenties en met het geven van aanbevelingen over hoe dit te doen. Nu er om de 2 maanden meer projecten in deze programma's worden aangenomen is dit een lopende zaak waarvan de FSFE verwacht dat ze er tot 2021 bij betrokken zal zijn.

FSFE-kraam bij Linuxwochen Wien ('Linuxweken Wenen', vert.)
FSFE-kraam bij Linuxwochen Wien ("Linuxweken Wenen", vert.)

Software-vrijheid in Europa verspreiden: onze beleidsvoorvechters

Gedurende de maand mei zijn er verkiezingen voor het negende Europees Parlement geweest. Al voor de verkiezingen was het duidelijk dat de meeste voorstanders van digitale rechten en deskundigen op het gebied van Vrije Software onder de leden van het achtste Europese Parlement niet herkozen zouden worden. Daarom besloten we om een verkiezingscampagne te voeren en mensen te motiveren om in contact te komen met hun lokale kandidaten, de kwestie van Vrije Software aan de orde te stellen door kandidaten te vragen naar hun standpunt over Vrije Software en aan hen onze "Publiek geld? Publieke Code!" campagne voor te stellen. Hierdoor konden we nieuwe pleitbezorgers voor Vrije Software binnen het nieuwe Europese Parlement identificeren. We hebben sindsdien nieuwe contacten gelegd en zullen blijven zoeken naar allianties binnen het Parlement om het pleidooi voor Vrije Software in Brussel te bevorderen.

Cory Doctorow steunt FSFE voor vrijheid in Europa

Om onze impact te vergroten is het echter ook belangrijk om allianties te vinden binnen de burgersamenleving. Om gemeenschappelijke doelen op EU-niveau te vinden en te bepleiten hebben we twee beleidsevenementen in Brussel georganiseerd. We hebben ook deelgenomen aan een hoorzitting van het Europees Parlement over Vrije Software en we hebben aan verschillende bijeenkomsten met beleidsmakers van overheden en instellingen uit heel Europa deelgenomen. We hebben met name deelgenomen aan het Open Government Partnership-proces en het Internet Governance Forum. Verder zijn we begonnen met freedomvote.ch, een verkiezingscampagne in Zwitserland en tal van andere lokale initiatieven.

De beste licentie-vriend van onze ontwikkelaar: REUSE

Als u gebruikers de vrijheid wilt geven om uw software te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren dan moet u die vrijheden in de licentie van de software toekennen. Om mensen aan te moedigen Vrije Software te ontwikkelen helpen we ontwikkelaars om Vrije Softwarelicenties te begrijpen en toe te passen. Ons REUSE-initiatief, gestart in 2017, draagt bij aan dit doel. Ieder project dat de aanbevelingen van het initiatief opvolgt maakt informatie over auteursrechten en licenties leesbaar voor zowel mensen als machines. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat personen, organisaties en bedrijven die code hergebruiken op de hoogte zijn van de licentievoorwaarden die door de oorspronkelijke auteur zijn gekozen.

Reuse 3.0

In augustus hebben we een verzameling van beste praktijken herzien en gepubliceerd, samen met meer ondersteunend materiaal en gereedschappen. Nu kan een project in slechts drie stappen REUSE-conform worden:

  1. Kies en lever licenties

  2. Voeg informatie over auteursrecht en licenties toe aan ieder bestand

  3. Bevestig naleving REUSE

Een nieuwe handleiding helpt bij het begrijpen van de basisprincipes en een lijst met veelgestelde vragen geeft antwoord op basisvragen over licenties, auteursrecht en meer geavanceerde usecases.

FSFE promoot REUSE-naleving.
FSFE promoot REUSE-naleving.

Om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars zich kunnen concentreren op hun eigenlijke werk hebben we de REUSE-helpertool die een aantal van deze stappen automatiseert en ondersteunt verder ontwikkeld. Deze kan worden toegevoegd aan de bestaande continue integratie (CI) workflows die verschillende parameters van een project automatisch kunnen testen. Bovendien kan de REUSE API, een nieuwe webservice, pakketbronnen testen en een bijbehorende badge aanbieden op basis van hun REUSE-conformiteit. Kijk op de website voor meer informatie.

Greg Koah-Hartman steunt FSFE omdat hij dezelfde doelen steunt.

We houden allemaal van Vrije Software: IloveFS

Sinds 2010 viert onze gemeenschap op 14 februari de "I love Free Software"-dag. Dit is het moment waarop we u allen uitnodigen om uw waardering en liefde voor Vrije Software en de verschillende medewerkers te delen en uit te drukken: ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, vertalers, ontwerpers of testers van zowel kleinere als grotere Vrije Softwareprojecten.

I love Free Software

In 2019 deden meer mensen dan ooit uit de hele wereld met ons mee. In totaal werden er 667 verschillende #ilovefs-berichten op Twitter en Fediverse geteld, gemaakt door 530 individuele accounts, met vermelding van tenminste 231 projecten en ontwikkelaars. De berichten kwamen binnen vanuit tenminste 230 verschillende locaties van over de hele wereld in 16 verschillende talen. We kijken ernaar uit dat op 14 februari 2020 nog meer mensen hun liefde en waardering voor de Vrije Software zullen tonen. Als u geïnspireerd bent om offline mee te doen aan de viering dan kunt u ons #ilovefs-pakket gratis krijgen en de liefde verspreiden onder uw vrienden, familie en collega's.

Duurzaamheid van Software

We hebben met gesprekken en een kraam deelgenomen aan de grootste conferentie tot nu toe die gericht was op het samenbrengen van milieugemeenschappen en digitale rechtengemeenschappen, genaamd "Bits & Bäume" ("Bits en Bomen", vert.). Bij verschillende andere gelegenheden en conferenties hebben we presentaties gehouden over de duurzaamheid van software en als een van de belangrijkste organisatoren van het over:vrijheidscluster op het Chaos Communication Camp hebben we voor het eerst digitale rechten- en duurzaamheidsgroepen samengevoegd.

Session binnen het about:freedom-cluster tijdens het Chaos Communication Camp.
Session binnen het about:freedom-cluster tijdens het Chaos Communication Camp.

We werken ook samen met het Duitse ministerie van milieu om te helpen een nieuw keurmerk voor software te ontwikkelen dat is ontworpen om software met een laag energieverbruik te benadrukken. Het label zal in het voorjaar van 2020 worden ingevoerd. Blijf op de hoogte.

Onze Gemeenschap: wij zijn de FSFE

Het is geen geheim dat we zelfs in het dagelijks handelen van de FSFE vertrouwen op alle geliefde mensen die ons voortdurend helpen op verschillende niveaus met hun respectievelijke vaardigheden. Het is alleen door samen te werken met onze gemeenschap dat de FSFE in staat is een beweging te vormen in heel Europa om een samenleving op te bouwen die gebaseerd is op de vrijheid van gebruikers en software. Een samenleving waarin gebruikers in staat zijn om hun technologie te controleren.

Het doet ons goed om te zien dat onze gemeenschap iedere dag sterker wordt. In de afgelopen jaren hebben meer dan tienduizend mensen uit Europa en daarbuiten onze zaak gesteund door onze boodschap te verspreiden, onze open brieven te ondertekenen, zich te abonneren op onze nieuwsbrief of zich aan te sluiten bij onze publieke discussies. Maar hoe indrukwekkend de cijfers ook zijn, ze kunnen niet spreken voor de creatieve en geëngageerde individuele mensen die erachter staan. En dus hadden we het idee om de leden van onze gemeenschap zelf te laten spreken en hebben we een speciale pagina met getuigenissen gemaakt.

Busch

"Ik geloof dat Vrije Software ons kan helpen om onze samenleving fundamenteel ten goede te veranderen en ik geloof dat de beste manier om dat te doen is samen met andere vrijwilligers uit heel Europa!"

Alexandra Busch

Roy

"De Free Software Foundation Europe (FSFE) brengt toegewijde en geëngageerde activisten uit heel Europa samen om de kansen te grijpen om onze rechten om software te gebruiken, te delen, te bestuderen en te verbeteren, omdat technologie ons zonder Vrije Software onderwerpt in plaats van onze vrijheid te vergroten."

Hugo Roy

Op deze pagina met getuigenissen vindt u niet alleen citaten van onze verschillende gemeenschapsleden uit heel Europa maar ook interviews met hen. Een voorbeeld hiervan is Erik Grun, onze lokale coördinator in Berlijn.

Tijdens onze laatste gemeenschapsbijeenkomst in Straatsburg hadden we zelfs het genoegen om enkele korte video-interviews te maken met enkele van onze gemeenschapsleden zoals die met Vincent Lequertier:

Neem een kijkje op onze pagina met getuigenissen en vind uw persoonlijke favoriete verklaring. Deel het met uw vrienden en geliefden om hen te laten zien waarom Vrije Software belangrijk voor u is of waarom u de FSFE steunt. Of laat u zelfs inspireren om uw eigen getuigenis met ons te delen.

Gezondheid van de Gemeenschap

In de afgelopen maanden hebben we gezien dat prominente mensen zich verontschuldigden, een pauze inlasten, ontslag namen of werden verwijderd vanwege hun gedrag. Zonder het over individuele gevallen te hebben, komt het er samengevat op neer dat er waarschijnlijk één ding is dat we ervan kunnen leren: dat er voor veel leden binnen grotere Vrije Softwaregemeenschappen een steeds groter belang is om te zorgen voor goed gedrag dat gewaarborgd wordt door een passende gedragscode.

Het is bij de FSFE altijd ons doel geweest om een veilige en gastvrije omgeving voor iedereen te bieden. Sinds meer dan twee jaar hebben we een officiële Gedragscode om "een vriendelijke en vredige omgeving te bieden voor elke deelnemer aan de evenementen van de FSFE, zowel online als offline".

Deelnemers aan een FSFE web-a-thon.
Deelnemers aan een FSFE web-a-thon.

Intussen hebben honderden Free Software-gemeenschappen hun eigen gedragscodes of ze hebben de Gedragscode van het Contributor Covenant ondertekend. We waarderen dat meer mensen aandacht besteden aan het effect dat bepaald gedrag kan hebben en we blijven het welzijn van verschillende Vrije Software-gemeenschappen ondersteunen om onze missie, om mensen van alle achtergronden in staat te stellen om zonder discriminatie technologie te beheersen en zo een betere samenleving voor iedereen te creëren, te bereiken.

Hoe u deel kunt uitmaken van onze beweging

De FSFE zou niets zijn zonder onze medewerkers. En we staan nog sterker met u!Als u zich na het lezen van ons verslag geïnspireerd voelt dan zijn er vele manieren om deel te nemen aan onze beweging en u zult zeker een manier vinden die past bij uw interesses en vaardigheden. Enkele suggesties:

Verspreid de boodschap over Vrije Software in het openbaar of onder uw vrienden met ons promotiemateriaal of toon uw liefde voor Vrije Software op een directe manier in onze inspirerende kleding. Volg onze evenementaankondigingen, zoek een evenement dat bij uw interesses past en ga er naartoe om gelijkgestemden te ontmoeten. Wees niet verlegen: de meesten van ons zijn ooit in uw positie geweest. Of kijk of u zelfs kunt deelnemen aan regelmatige bijeenkomsten in verschillende Europese steden.

FSFE-kraam op het straatfestival Veganmania in Wenen (Oostenrijk)
FSFE-kraam op het straatfestival Veganmania

Als u geen evenement bij u in de buurt vindt dan hoeft u zich geen zorgen te maken, u kunt zich ook online bij ons aansluiten. Als u liever een bijdrage levert met uw IT-vaardigheden of uw taalvaardigheden dan bent u meer dan welkom om deel te nemen aan onze respectievelijke online teams. Weet u nog niet zeker waar u moet beginnen? Kijk dan eens naar onze discourse-instantie, maak kennis met onze gemeenschap en laat u inspireren door wat u kunt doen.

Tot slot kost het pleiten voor vrijheid ook geld en zijn we afhankelijk van mensen zoals u om ons financieel te steunen. Alle ondersteuning wordt gebruikt om onze softwarevrijheid elke dag een beetje meer te verbeteren, stap voor stap, beetje voor beetje.

Evenementen die we organiseerden en waaraan we hebben deelgenomen

Eén van de doelstellingen van de FSFE is om individuen en organisaties te helpen begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Daartoe reiken we het publiek de hand door deel te nemen aan evenementen. Sinds ons laatste jaarverslag hebben we deelgenomen aan meer dan 60 evenementen in 11 Europese landen (België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Servië, Spanje, Zwitserland), waarbij we in veel gevallen publieke presentaties en lezingen hebben gegeven, met name over "Publiek Geld? Publieke Code!", duurzaamheid van (Vrije) Software, beveiliging met Vrije Software en Bevrijd Uw Android. Met de hulp van onze lokale vrijwilligers hebben we zelfs in meer dan 20 van deze evenementen een informatiekraam kunnen opzetten.

We organiseren zelf ook veel evenementen en we willen er graag een aantal uitlichten:

Onze Europese beleidsontmoetingen

In januari nodigden we de belangrijkste Europese groepen voor Vrije Software uit om acties in verband met het overheidsbeleid met elkaar te delen - zowel op het niveau van de EU als op nationaal niveau. En tegen eind september organiseerden we nog een beleidsvergadering om de doelstellingen van de Vrije Softwarebeweging te bespreken tijdens de volgende zittingsperiode van het Europees Parlement. Dit evenement werd ook bijgewoond door de Vice President van het Europees Parlement Marcel Kolaja en vele ambtenaren van de Europese Commissie. Als belangrijke mijlpaal zijn we het eens geworden over een open brief met "Vrije en Open Source EU Beleidsaanbevelingen"..

Het team dat FSFE's juridische en licentiewerkgroep organiseert.
Het team dat FSFE's juridische en licentiewerkgroep organiseert.

FSFE's Juridische Licenties-werkgroep

De FSFE heeft gedurende drie dagen in Barcelona de organisatie van haar Vrije Software Juridische en Licenties-werkgroep (LLW) voortgezet. In de 12e iteratie van het evenement diende de LLW opnieuw als een ontmoetingsplaats voor in aanmerking komende juridische experts op het gebied van Vrije Softwarelicenties om actuele kwesties en best practices te bespreken. Dit jaar was het losse thema van de LLW "De blik op de lange termijn: terugblikken en vooruit plannen", om de deelnemers in staat te stellen na te denken over de geschiedenis die het huidige juridische landschap heeft gevormd en mogelijkheden te bieden om te discussiëren over de manier waarop de uitdagingen met betrekking tot Vrije Softwarelicenties kunnen worden aangepakt.

Net als voorgaande jaren vond de LLW 2019 plaats onder de Chatham House Rule, waardoor de 135 aanwezigen ongehinderd hun meningen konden uitwisselen. Sommige sprekers hadden afstand gedaan van hun rechten onder de Chatham House Rule, waardoor journalist Jake Edge van LWN.net over een aantal discussies die tijdens het evenement plaatsvonden kon schrijven. U kunt meer lezen in de artikelen van Jake Edge.

Onze web-a-thons

Dit jaar organiseerden we zowel onze eerst als seconde web-a-thon. Deze web-a-thons zijn evenementen waarbij we technologisch geïnteresseerde vrijwilligers uit heel Europa bij elkaar brengen met de intentie om een weekendje samen te zijn, een leuke tijd met elkaar door te brengen en gezamenlijk aan onze homepage te werken. U kunt onze prestaties zien in de respectievelijke mijlpalen in onze git (mijlpaal 1 en mijlpaal 2) maar wat u daar niet kunt zien is het goede humeur en de geest die we bij deze gelegenheden ervaren. Daarom brengen we bij deze nog een groot dankwoord aan iedereen die heeft deelgenomen. Als u zich nu gemotiveerd voelt, mis dan de volgende niet!

Deelnemers aan onze tweede web-a-thon in mei 2019
Deelnemers aan onze tweede web-a-thon in mei 2019

Onze system-hacker ontmoetingen

Net zoals we alle deelnemers aan onze web-a-thons dankbaar zijn, zijn we ook de deelnemers aan de twee systeemhackersmeetings die we het afgelopen jaar hebben gehad dankbaar. Naast het samenbrengen van technische Vrije Software experts binnen onze gemeenschap hebben we tijdens deze bijeenkomsten veel verbeteringen aan onze infrastructuur tot stand gebracht. Deze verbeteringen zijn misschien onzichtbaar voor de meeste van onze gebruikers maar ze maken onze diensten soepeler, stabieler en betrouwbaarder. Ter herinnering: Als FSFE-supporter heeft u toegang tot een heleboel leuke functies die door onze sys-admins worden beheerd, namelijk XMPP, Git, E-mail forwarding, Kanboard, onze wiki, blogs en nog veel meer.

Andere belangrijk evenementen waren onze deelname aan het Chaos Communication Camp, waar we ons hebben aangesloten bij andere digitale rechten- en duurzaamheidsgroepen om samen een "over:vrijheid"-cluster te vormen, onze deelname aan FOSDEM en natuurlijk alle andere :-).

Stafleden, team en AV

Onze medewerkers zorgen voor het beheer en de dagelijkse lopende zaken van de FSFE: van het versturen van promotiemateriaal tot donatiebonnen, van de verkoop van fan-artikelen tot de organisatie van onze grotere gemeenschapsevenementen. Maar ze vertegenwoordigen de FSFE ook officieel in gesprekken en presentaties en in verschillende soorten bijeenkomsten.

Bij de FSFE hebben we momenteel zes voltijdsmedewerkers en twee deeltijdsmedewerkers in dienst. Dit vaste team heeft de hulp van onze stagiaires George Brooke-Smith, Lucas Lasota en Bonnie Mehring op prijs gesteld. Met Minh Nguyen hebben we ook onze eerste Federale Vrijwilligersdienstmedewerker gecontracteerd.

Lasota

"Juridische en beleidsstagiair(e)s bij de FSFE hebben een belangrijke rol in het helpen van het team bij het uitvoeren van een grote verscheidenheid aan taken, campagnes en evenementen. Ze zijn verantwoordelijk voor het opstellen van juridische en beleidsdocumenten, het uitvoeren van onderzoeken, het organiseren van evenementen, het samenwerken met vrijwilligers en het ondersteunen van het team in het dagelijkse leven van de organisatie. Het is een geweldige manier om een professionele carrière in de Vrije Softwarewereld te beginnen!"

Lucas Lasota

Alle stafleden staan officieel onder contract bij de in Duitsland als liefdadigheidsvereniging geregistreerde FSFE. De liefdadigheidsvereniging wordt bestuurd door haar formele leden ("Algemene Vergadering") die verantwoordelijk zijn voor de planning, de budgettering, de vaststelling van de agenda, alsook voor de verkiezing en het ontheffen van de bevoegdheden van de Uitvoerende Raad en de penningmeester. Op de Algemene Vergadering van dit jaar zijn de voorzitter van de FSFE, Matthias Kirschner, vice-voorzitter Heiki Löhmus en de penningmeester Patrick Ohnewein goedgekeurd om de FSFE nog eens 2 jaar te leiden.

De boodschap van Softwarevrijheid verspreiden

De FSFE stelt gebruikers in staat om digitale vrijheid in de echte wereld te promoten door een grote verzameling promotiemateriaal aan te bieden. U kunt inspiratie vinden over de 100 vrijheden van Vrije Software en waarom er geen cloud is, alleen de computers van andere mensen en folders om u te helpen bij het uitleggen van Vrije Software, E-mailencryptie, de gevaren van DRM en het bevrijden van Android. U kunt ook postkaarten, posters en stickers vinden van onze Publiek geld? Publieke Code! en I love Free Software- campagnes. Bestel nu uw eigen materiaal en help ons om de boodschap te verspreiden!

In de afgelopen 12 maanden hebben we 819 bestellingen van informatiemateriaal over de hele wereld verstuurd. Dit betekent dat er letterlijk duizenden stickers, folders en posters zijn uitgedeeld aan mensen die geïnteresseerd zijn in of zelfs voor het eerst horen over Vrije Software. Als u ons wilt steunen in deze directe actie, overweeg dan alstublieft om ons financieel te steunen of met uw persoonlijke bestelling van infomateriaal to doneren. De juiste folder op het juiste moment aan de juiste persoon kan het begin zijn van een langdurende verandering.

Fan-artikelen

Naast ons promotiemateriaal bieden we u ook de kans om uw liefde voor Vrije Software te laten zien door enkele van onze fan-artikelen te gebruiken en te dragen. Het dragen van Vrije Softwarekleding is een geweldige manier om het bewustzijn binnen uw lokale gemeenschap te vergroten en elke verkoop helpt om cruciale FSFE-projecten te financieren.

T-shirt voor kind
Een T-shirt voor jonge Vrije Softwaresupporters

In de afgelopen 12 maanden hebben we meer dan 1100 shirts en hoodies verkocht, waarvan onze "There is NO CLOUD", onze "Public Money? Public Code!" en onze geritste hoodies het populairst waren.

Vooruitkijken

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kondigde plannen aan om haar Europese digitale agenda na haar eerste 100 dagen in functie te verstevigen en dan met name "wetgeving inzake de menselijke en ethische implicaties van kunstmatige intelligentie". Ook verwachten we een Open Source strategie van de Europese Commissie. De FSFE zal deze voorstellen nauwlettend in de gaten houden om een veilige omgeving voor Vrije Software in Europa te garanderen. We zullen ons verder concentreren op het bepleiten van de routervrijheid in Europa om mensen te helpen hun technologie onder controle te houden en de Europese beleidsmakers uit te leggen welke gevaren de Europese Radio Afschermingsrichtlijn voor het vergrendelen van apparaten met zich meebrengt.

Om beleidsmakers te helpen de impact van Vrije Software op de veiligheid en digitale duurzaamheid beter te begrijpen bereiden we analyses van deze onderwerpen en hun relatie met Vrije Software voor. Om te helpen met ons onderzoek kunt u al deelnemen aan een LimeSurvey over Vrije Software and IT-veiligheid. Voor ons onderzoek naar digitale duurzaamheid zullen we blijven samenwerken met het Duitse Ministerie van Milieu en andere organisaties die ons zullen helpen om dit onderwerp op Europees niveau aan te pakken.

Van 15 tot 17 november zal er FSFE-gemeenschapsbijeenkomst van dit jaar plaatsvinden. Als u het tot nu toe gemist heeft dan zijn we nog steeds blij met uw deelname. Ook de voorbereidingen voor onze jaarlijkse juridische conferentie, de juridische in licenties-werkgroep (LLW), voor onze web-a-thons en hack-a-thons zijn al in volle gang. En naast onze eigen evenementen zullen we natuurlijk weer aanwezig zijn op verschillende aan Vrije Software gerelateerde evenementen: van FOSDEM tot FrOSCon, van SFSCon en BalCCon tot het Chaos Communicatie Congres en nog veel meer in heel Europa.

Ten slotte zal de FSFE in 2020 doorgaan met onze publieke bewustmakingscampagnes voor het publiek en onze politieke belangenbehartiging, met het ter beschikking stellen van onze expertise en met het ter beschikking stellen van middelen om iedereen in staat te stellen om Vrije Software in Europa verder te promoten. We hebben onlangs ook onze nieuwe Software Freedom Podcast geïntroduceerd, waar we aan zullen blijven werken om één keer per maand met een gevarieerde selectie aan gasten interessante inzichten in Vrije Software te leveren.

Al dit werk in de afgelopen 12 maanden zou niet mogelijk zijn geweest zonder onze donateurs en onze financiële supporters. Dank aan u allen.

Om onze doelen voor de komende maanden te bereiken hebben we u nodig: draag alstublieft bij als vrijwilliger of ondersteun ons financieel om ervoor te zorgen dat onze boodschap in zoveel mogelijk verschillende delen van onze samenleving wordt gehoord.

Heel erg bedankt,

Uw Free Software Foundation Europe

Deelnemers aan FSFE's Algemene Vergadering 2019
Deelnemers aan FSFE's Algemene Vergadering 2019

Over de Free Software Foundation Europe

Free Software Foundation Europe is een liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk die gebruikers in staat stelt om technologie te controleren door toegang tot software en haar broncode mogelijk te maken. De rechten om deze software te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren zijn essentieel om gelijke deelname aan de democratieën van de 21e eeuw te garanderen.

We werken voor een wereld waarin iedereen toegang heeft tot de broncode van de software die draait in de producten die we bezitten, of die essentieel is voor de openbare infrastructuur en diensten van de samenleving waarin we leven. De toegang tot deze code moet ingebed zijn in een juridische omgeving waar mensen in staat zijn om technologieën te veranderen op een manier die voldoet aan hun behoeften: individueel of collectief. Daarom moet alle software die gebruikt wordt om de openbare infrastructuur te beheren of die door de overheid gefinancierd wordt openbaar gemaakt worden.

Onze missie is:

Om mensen te helpen onze boodschap te begrijpen maken we gebruik van publiekscampagnes en politieke lobby's, bieden we expertise in gesprekken en persoonlijke ontmoetingen, zetten we informatiestands op en organiseren we evenementen, produceren we promotiemateriaal en verklarende video's. Om onze doelen te bereiken baseren we ons werk en vormen we onze beweging met hulp van onze gemeenschap en vrienden, die ervoor zorgen dat onze boodschap overkomt en gehoord wordt in zoveel mogelijk verschillende delen van onze samenleving. We werken op een transparante en coöperatieve manier.

Als u ons doel wilt steunen, draag dan bij of steun ons financieel.