Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

Deze pagina is nog niet vertaald. Help ons alstublieft bij het vertalen van deze en andere pagina's op fsfe.org zodat mensen onze boodschap in hun moedertaal kunnen lezen.

News

News Archive for 2016

Report of the first ever FSFE summit

13 December 2016

From September 2nd to 4th, the FSFE organised its first ever summit to bring together our pan-European community and Fellows for a whole weekend and to discuss contemporary and important issues regarding software freedom. On this occasion we also held our official party to celebrate 15 years of FSFE. Read our report including some pictures of the event and find a summary with all talks that have been held with links to our video-recordings. 

[Newsletter] FSFE news in December 2016

12 December 2016

This month the FSFE newsletter comes for the first time with a call to raise our funds and progress in Russia to further Free Software on political level. Also read about our various activities or participate in our discussion about "Free Software business". As in every newsletter, you also find our out-of-the-community section with interesting news from our community and some good Free Software news from around the world. 

Help ons nu om te groeien en een verschil te maken in 2017

02 December 2016

Dit jaar vierde FSFE haar 15e verjaardag. 15 jaar hebben we gebruikers sterker gemaakt, gemeenschappen gesteund en aangedrongen op betere wetgeving. In deze 15 jaar hebben we gezien dat alle activiteiten, zelfs als ze op dat moment als klein werden beschouwd, groot kunnen worden als we samenwerken. In deze 15 jaar hebben we gezien dat alle activiteiten, zelfs als ze op dat moment als onmogeljk werden gezien, een succes kunnen worden als we samenwerken. Soms boekten we samen zelfs succes ten opzichte van de zwaarste lobby van grote belangengroepen. 15 jaar waarin we wisten dat dit alles niet mogelijk was zonder de voortdurende steun van onze gemeenschap, die duizenden uren werk voor ons uitvoerde en ons financieel steunde. Help ons nu om te groeien en een verschil te maken in 2017. 

[Blog] There is no Free Software company - But!

16 November 2016

Since the start of the FSFE 15 years ago, the people involved were certain that companies are a crucial part to reach our goal of software freedom. For many years we have explained to companies – IT as well as non-IT – what benefits they have from Free Software. We encourage individuals and companies to pay for Free Software, as much as we encourage companies to use Free Software in their offers. While more people demanded Free Software, we also saw more companies claiming something is Free Software or Open Source Software although it is not. 

[Newsletter] FSFE news in November 2016

10 November 2016

This month the FSFE newsletter comes with a public consultation on our Fellowship brand. Read the background and do not miss your chance to participate. Also read about the take-over of FSFE's Vice-presidency by Heiki Löhmus and the ongoing revision of the European Interoperability Framework. As in every newsletter, you also find our out-of-the-community as well as a what-we-have-done section with some good Free Software news and highlights of our press coverage. 

[Blog] OpenRheinRuhr 2016 report

10 November 2016

Last weekend, the FSFE visited Oberhausen to participate in OpenRheinRuhr, a well-known Free Software event in north-western Germany. We had a strong booth team, gave talks, and enjoyed talking to tons of like-minded people about politics, technology and other stuff. In this blog post you will learn about some highlights of the weekend and what coat hangers have to do with flat irons.  

Call for sessions at the FSFE assembly during 33C3

20 October 2016

From December 27 to 30, the FSFE will host an assembly during the 33rd Chaos Communication Congress (33C3) including an information booth, self-organised sessions and a meeting point for all friends of Free Software to come together, share or simply relax. We are looking forward to organise sessions in the name of our assembly and we will book proper rooms or offer our assembly itself. Sessions can be inspiring talks, hands-on workshops, community/developer/strategy meetings or any other public, informative or collaborative activity.

Topics can be anything that is about or related to Free Software. We welcome technical sessions but we also encourage to give non-technical talks that address philosophical, economical or other aspects of/about Free Software. We also like sessions about related subjects that have a clear connection to Free Software for example privacy, data protection, sustainability and similar topics. Finally, we welcome all backgrounds – from your private project to global community projects. If you are interested, read more about our call for participation. 

Open internship position as a technical intern

30 September 2016 – Jonas Öberg

FSFE is a charity dedicated to empowering users to control technology. We are working to build freedom in digital society. We operate in a lively environment with volunteers from many countries. We are looking for a technical intern to join our team for three months, taking part in the work to rewrite and implement a new account management system. 

Auteursrechtvoorstel EU versterkt DRM

28 September 2016

Op 14 september publiceerde de Europese Commissie (EC) haar langverwachte voorstel voor een richtlijn over auteursrecht in de digitale interne markt. We verwelkomen het voorstel om een verplichte uitzondering te introduceren voor tekst- en data-exploitatie ('text and data mining' (TDM)) op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Desalniettemin zijn we bezorgd over de toevoeging van de verreikende clausule met 'technologische veiligheidsmaatregelen' die wordt toegekend aan rechthebbenden om de nieuw vastgestelde beperking te beperken. 

Mecklenburg-Vorpommern - Zittende regeringspartijen zijn blijkbaar bang voor Vrije Software

23 August 2016

De Free Software Foundation Europe maakt vandaag als deel van de "Coalitie Vrije Kennis de verkiezingstoetsstenen voor de verkiezingen voor het parlement van Mecklenburg-Vorpommern op 4 september 2016 bekend. De partijen konden stelling nemen ten aanzien van de eis om publiek gefinancierde software als Vrije Software openbaar te maken en ten aanzien van de bereidheid om Vrije Software versterkt in het onderwijs in te zetten. De Groenen staan positief ten opzichte van Vrije Software en doen voorstellen voor de omschakeling. De Linksen hebben de betekenis van „Vrije Software“ als zodanig erkent, hoewel concrete voorstellen voor de omschakeling ontbreken. SPD en CDU hebben daarentegen inhoudelijk veel in te halen. 

Ter nagedachtenis aan onze Vriend Elias Diem

09 August 2016

In de middag van zaterdag 6 augustus overleed onze vriend en actieve Fellow Elias Diem. Hij kwam samen met een vriend terug van een wandeltocht in de Zwitserse Alpen. Hij gleed uit en viel ongeveer 150 meter. Zijn vriend probeerde hem te redden maar het was te laat. Hij overleed door zwaar hoofdletsel op de leeftijd van 39 jaar. 

  Gedwongen routers: waar klanten nu voor moeten opletten

  25 July 2016

  Tot nu toe bepaalden internetdienstaanbieders (ISP's) in Duitsland de router die gebruikers moesten gebruiken om verbinding te maken met het internet. De gebruikers had daarbij geen inspraak. Dit verandert op 1 augustus. Een nieuwe wet staat gebruikers toe om het apparaat te kiezen dat thuis geïnstalleerd gaat worden. De FSFE wil verzekeren dat iedereen op de hoogte is van hun nieuwe rechten en vraagt gebruikers om zaken te rapporteren waarin ISP's proberen om de nieuwe regelgeving te vermijden. 

  Registratie geopend: Maak deel uit van de eerste FSFE-top van 2 tot 4 september in BCC Berlijn, Duitsland

  01 July 2016

  Stelt u zich een Europese Unie voor die haar IT-infrastructuur bouwt op Vrije Software. Stelt u zich Europese lidstaten voor die informatie uitwisselen in Open Standaarden en hun software uitwisselen. Stelt u zich gemeenten en stedelijke gemeenteraden voor die voordeel hebben van gedecentraliseerde en op samenwerking gebaseerde software onder vrije licenties. Stelt u zich voor dat geen enkele Europeaan nog verplicht is om onvrije software te gebruiken. Dit is wat we zoeken. En hoewel het voelt alsof het een lange weg te gaan is, weten we dat we vandaag al belangrijke stappen zetten. Om te helpen bij het vrijmaken van ons volledige potentieel op deze weg biedt FSFE grensoverschrijdende samenwerking en in 2016 haar eerste top. Doe mee met ons en onze beweging. 

  Het Software Heritage-initiatief: een uitgebreid archief met Vrije Software-code

  30 June 2016

  De Free Software Foundation Europe beschermt gebruikers, bedrijven en instellingen tegen technologisch misbruik door het promoten van Vrije Software. Nu is er een project dat de code die gebruikt wordt in Vrije Software beschermt en belooft om het voor de toekomst te bewaren: Inria presenteert het software erfgoed-initiatief ("Software Heritage-initiative"). 

   FSFE's antwoorden op de publieke consultatie van de Europese Commissie: herziening van het Europese interoperabiliteitsraamwerk

   24 June 2016

   De Europese Commissie vraagt naar input van het publiek met betrekking tot haar plannen om het Europees Interoperabiliteitsraamwerk ("European Interoperability Framework", EIF) te vernieuwen. EIF heeft als doel het promoten van verbeterde interoperabiliteit binnen de publieke sector van de EU. Het document is aangenomen in 2004 en is oorspronkelijk bedoeld als een set niet-bindende richtlijnen voor de EU-overheid. EIF wordt nu voor de derde keer herzien. FSFE heeft haar commentaar over de werkversie van de herziene richtlijnen voorbereid. 

   Oproep voor deelname aan de eerste FSFE-top

   28 April 2016

   In 2016 viert de FSFE haar 15-jarig bestaan. Wat begon als een kleine groep vrijwilligers is uitgegroeid tot een Europa-brede beweging met actief steunende leden in meer dan twintig landen. We dragen deze verjaardag op aan onze gemeenschap, aan zij die ons in de afgelopen 15 jaar sterk hebben gemaakt - met de eerste FSFE-top ooit, van 2 tot en met 4 september in het Berlin Congress Center, Duitsland. Als u er deel van uit wilt maken, markeer dan de data en geef gehoor aan de oproep voor deelname.  

   EU bedreigt haar eigen standaardisatiedoelen met EREND-licentiëring

   28 April 2016

   Op 19 april publiceerde de Europese Commissie een mededeling "ICT Standaardisatieprioriteiten voor de digitale interne markt" (hierna: 'de mededeling'). De digitale interne markt-strategie heeft de intentie om industrieën te digitaliseren met verschillende wetgevende en politieke initiatieven. De mededeling gaat over standaardisatie en is hiervan een onderdeel. FSFE verwelkomt in het algemeen de acceptabele aanpak van de mededeling voor het integreren van Vrije Software en open standaarden tot standaardisatie. Toch uit FSFE haar bezorgdheid over het gebrek aan begrip voor noodzakelijke voorwaarden om deze richting in te slaan. 

   FSFE's werk in 2015

   24 February 2016 – Jonas Öberg

   Free Software Foundation Europe heeft in 2015 hard gewerkt om gebruikers in staat te stellen om technologie te controleren: bijvoorbeeld door mensen te leren hoe ze versleuteling voor hun e-mail kunnen gebruiken, maar bijvoorbeeld ook door de richting van het beleid op Europees niveau te veranderen. Met hulp van onze donoren en bijdragers stelden we onszelf ambitieuze doelen voor dat jaar. We verbeterden veel in de manier waarop we werken, en we eindigden het jaar positief met veel om naar uit te kijken in 2016. Veel plezier met dit verhaal over (een deel van!) ons werk tijdens dat jaar, en bedankt voor het helpen om de wereld beter te maken! 

   #ilovefs Rapport 2016

   22 February 2016

   Zondag 14 februari 2016 was een dag om de liefde te verklaren aan de mensen waar we om geven. Op deze dag viert de Vrije Software-gemeenschap traditioneel jaarlijks "I love Free Software"-dag om de ontwikkelaars achter Vrije Software te bedanken. FSFE vroeg dit jaar voor de zesde keer aan iedereen om deel te nemen en hun waardering en dankbaarheid te uiten aan hun favoriete Vrije Software-bijdragers. 

   #ilovefs Rapport 2016

   22 February 2016

   Zondag 14 februari 2016 was een dag om de liefde te verklaren aan de mensen waar we om geven. Op deze dag viert de Vrije Software-gemeenschap traditioneel jaarlijks "I love Free Software"-dag om de ontwikkelaars achter Vrije Software te bedanken. FSFE vroeg dit jaar voor de zesde keer aan iedereen om deel te nemen en hun waardering en dankbaarheid te uiten aan hun favoriete Vrije Software-bijdragers. 

   I love Free Software-dag 2016

   08 February 2016

   Het is tijd om "dank je wel" te zeggen op 14 februari, de "I love Free Software"-dag 2016. Free Software Foundation Europe vraagt aan alle Vrije Software-gebruikers om deze traditionele dag van de liefde te gebruiken om te denken aan de hardwerkende mensen die bijdragen aan de Vrije Software waar we allemaal van afhankelijk zijn. Zoals ieder jaar zijn er veel verschillende manieren waarop mensen deel kunnen nemen aan deze online campagne, die vijf jaar geleden voor het eerst is gevierd. 

   Leden van het Europees Parlement stemmen voor meer Vrije Software in de publieke sector

   28 January 2016

   Op 19 januari nam het Europees Parlement het op eigen initiatief opgestelde rapport "Naar een digitale interne markt" aan. Dit in antwoord op de strategie van de Europese Commissie voor de digitale interne markt. Het doet FSFE goed om te zien dat het Parlement een positievere houding en een steviger standpunt inneemt als het gaat om het toegenomen gebruik van Vrije Software en het belang ervan voor de digitale interne markt.