Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

Deze pagina is nog niet vertaald. Help ons alstublieft bij het vertalen van deze en andere pagina's op fsfe.org zodat mensen onze boodschap in hun moedertaal kunnen lezen.

News

News Archive for 2017

#ilovefs Rapport 2017: liefde en activisme

15 March 2018

Op dinsdag 14 februari werd de "I Love Free Software"-dag voor de achtste keer op rij gevierd, zodat er nu sprake is van een traditie. Deze dag is voor mensen op de hele wereld een speciale dag geworden om hun liefde en affectie niet alleen aan hun partner te verklaren maar ook aan de hele Vrije Software-gemeenschap. 

Radio-afscherming: huidige status van de vrijheid van uw apparaat

12 December 2017 –

De Free Software Foundation Europe heeft meer dan twee jaren gewerkt aan het onderwerp radio-afscherming, dat geïntroduceerd is door een Europese richtlijn die gebruikers zouden kunnen hinderen bij het laden van software op hun radio-apparatuur, zoals mobiele telefoons, laptops en routers. We hebben het publiek geïnformeerd en gepraat met de beslissingsnemers om cruciale punten van de lichtlijn te repareren. Er is nog steeds veel te doen om de vrijheid en IT-veiligheid in onze radio-apparatuur te beschermen. Lees over de laatste ontwikkelingen en de volgende stappen. 

FSFE Jaarverslag 2017

07 December 2017

Het jaarverslag van de Free Software Foundation Europe biedt u in een document een overzicht van de belangrijke dingen die we gedurende de afgelopen 12 maanden hebben gedaan en bereikt. Lees verder om meer te weten over onze activiteiten, de campagnes die we gevoerd hebben, de evenementen die we hebben bezocht of georganiseerd, de groepen die we hebben geholpen en van welke hulpbronnen we gebruik gemaakt hebben.  

Nederlandse overheid publiceert groot project als Vrije Software

06 December 2017 –

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de broncode en documentatie van Basisregistratie Personen (BRP), een 100 miljoen euro ICT-systeem dat informatie over inwoners in Nederland registreert, vrijgegeven. Dit is een groot succes voor Publieke Code, en de FSFE juicht de Nederlandse overheid toe voor haar verschuiving naar Vrije Software.  

EU Auteursrechtherziening: De FSFE sluit zich aan bij meer dan tachtig organisaties om de EU-lidstaten te vragen om het schadelijke Artikel 13 te verwerpen.

30 November 2017 – Polina Malaja

De EU mede-wetgevers discussiëren op dit moment over een nieuw auteursrechtvoorstel. Een deel van dit voorstel is Artikel 13, dat onze mogelijkheid om met elkaar online samen te werken kan belemmeren omdat het nieuwe verplichtingen om mensen in de gaten te houden en de installatie van willekeurige uploadfilters aan iedere dienstverlener op het gebied van hosten en delen van code oplegt. Free Software Foundation Europe (FSFE) verheft vandaag haar stem om het delen van code te redden en ondertekent samen met tachtig andere organisaties een open brief aan de Raad van de EU. 

Welkom supporters (en vaarwel smartcard)

16 November 2017 – Jonas Öberg

Na een publieke consultatie namen we eerder dit jaar de beslissing om de naam van ons programma voor supporters, de Fellowship van de FSFE, te veranderen en de supporters bij hun daadwerkelijke naam te noemen: Supporters. Dit is een interessante verandering voor ons omdat het onze supporters dichter bij de organisatie brengt door ze een integraal deel van de FSFE te laten uitmaken. Nu deze verandering bijna compleet is nemen we vandaag van de gelegenheid gebruik om vaarwel te zeggen tegen de Fellowship Smartcard, die meer dan tien jaar deel uitmaakte van het FSFE-leven. 

  2018 internship positions as student interns

  14 November 2017 – Jonas Öberg

  FSFE is a charity dedicated to empowering users to control technology. We are working to build freedom in digital society. We operate in a lively environment with volunteers from many countries. We are looking for students who can join our team in Berlin for three months or more as a mandatory part of their studies or before graduation. 

  Open position as office assistant

  14 November 2017 – Jonas Öberg

  FSFE is a charity dedicated to keeping the power over technology in your hands. We are working to build freedom in a digital society and operate in a lively environment with volunteers from many countries. We are looking for an assistance supporting the office manager with for instance:  

   32 Europese ministers roepen op tot meer Vrije Software binnen infrastructuur van overheden

   09 November 2017

   Op 6 oktober ondertekenden 32 Europese ministers die gaan over beleid aangaande eGovernment de Verklaring van Tallinn. Deze roept op tot meer samenwerking, interoperabele oplossingen en het delen van goede praktijken binnen overheden en over grenzen heen. De EU-ministers erkenden onder andere de behoefte om meer gebruik te maken van Vrije Software-oplossingen en Open Standaarden bij het (her)bouwen van digitale systemen voor de overheden met EU-geld. 

   FSFE maakt auteursrecht leesbaar door computers

   08 November 2017 – Jonas Öberg

   De Free Software Foundation Europe (FSFE) is trots om de nieuwe versie van haar REUSE-aanbevelingen te publiceren. Deze zijn ontworpen om computers software-auteursrecht en -licenties te laten begrijpen.  

   Algemene Vergadering 2017: nieuwe leden, nieuwe rollen en nieuwe richtingen

   07 November 2017 –

   De leden van de Free Software Foundation Europe zijn op 15 oktober bijeengekomen in Edinburgh (Schotland) voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd om te discussiëren over strategieën voor het komende jaar en de algemene koers voor de organisatie te bepalen. Er zijn gedragsregels aangenomen, Patrick Ohnewein is gekozen als nieuwe penningmeester en er zijn zes nieuwe leden bijgekomen. 

   Call for sessions at the FSFE assembly during 34C3

   24 October 2017 –

   From December 27 to 30, the 34th Chaos Communication Congress will be held in Leipzig. As in recent years, the FSFE is happy to host an assembly that includes an information booth and a meeting point for all Free Software enthusiasts and our friends to come together. We offer a stage and look for interesting self-organised sessions for our community. This is the corresponding call for participation. 

   EU auteursrechtherziening: Vraag aan wetgevers om het delen van code te redden

   05 October 2017 – Polina Malaja

   Samen met Open Forum Europe vraagt de FSFE aan EU-beleidsmakers om het delen van code te redden in de huidige lopende EU auteursrechtherziening. Vandaag vragen wij u om onze nieuwste campagne te steunen: Save Code Share door het ondertekenen van een Open Brief die is geadresseerd aan de EU-beleidsmakers. In deze brief verzoeken wij EU-wetgevers om de mogelijkheid om samen software online te bouwen mogelijk te blijven maken in het huidige voorstel voor de EU auteursrechtrichtlijn. 

   Publiek Geld? Publieke Code! 31 organisaties willen de openbare aanbesteding van software verbeteren

   13 September 2017

   Digitale diensten die gebruikt en aangeboden worden door onze overheden zijn dé cruciale infrastructuur van 21e-eeuwse democratische landen. Om betrouwbare systemen op te zetten moeten overheidsinstanties volledig beheer hebben over de software en computersystemen in het hart van onze digitale infrastructuur. Dat is op het moment echter meestal niet het geval vanwege beperkende softwarelicenties. 

   FSFE in 2020: Opnieuw tot overeenstemming komen over onze identiteit

   11 September 2017 – Jonas Öberg, Kristi Progri

   Onze wereld verandert voortdurend, net als de gedachten en percepties van mensen. Sinds haar oprichting in 2001 hebben individuen binnen de FSFE, van coordinatoren en vrijwilligers tot voltijds medewerkers, hun begrip van wat de FSFE is en wat de gedeelde waarden zijn, ontwikkeld. Soms leken de manieren van kijken, zoals geuit door individuen, op elkaar on soms liepen ze uiteen.  

    Europese auteursrechtherziening hindert Vrije Software ontwikkeling

    08 September 2017

    FSFE en Open Forum Europe zijn gaan samenwerken voor een initiatief om de implicaties van de voorgestelde EU auteursrechtherziening voor het ecosysteem waarop Vrije Software wordt ontwikkeld te laten zien: Save Code Share. Als deel van dit initiatief publiceren we vandaag ons witboek waarin de manieren waarop het voorgestelde Artikel 13 de gemeenschappen en de bedrijven rond Vrije Software, zonder daarvan bewust te zijn schade zou kunnen toebrengen. 

    FSFE kondigt beste praktijken voor software-licentiëring aan

    06 September 2017 – Jonas Öberg

    De FSFE lanceert vandaag haar project voor beste praktijken in het licenseren van Vrije en Open Bron Softwareprojecten. Deze beste praktijken zijn gericht aan ontwikkelaars en bedrijven. Ze geven weer hoe u anderen duidelijk kan maken onder welke licentie uw software gedistribueerd wordt, op een manier die zowel mensen als computers kunnen begrijpen.  

     Digital-O-Mat: Vergelijk uw zienswijzen over internetbeleid met dat van de partijen voor de Duitse federale verkiezing van 2017

     29 August 2017 –

     Hoewel digitale onderwerpen steeds belangrijker worden is hiervoor vaak geen aandacht in de media. Daarom heeft de "Koalition Freies Wissen" ("Vrije Kennis Coalitie") "Digital-O-Mat" gecreëerd: een online hulpmiddel om stemmers te informeren over de Duitse federale verkiezing van 2017. FSFE vroeg de deelnemende partijen naar hun standpunten over Vrije Software. CDU/CSU, SPD en FDP vermijden duidelijke verklaringen en bevestigen daarmee de status quo. De Groenen en de Linksen presenteren zichzelf daarentegen als supporters van Vrije Software. 

     Open vacature: project-assistent

     11 August 2017 – Jonas Öberg

     FSFE is een goed doel zonder winstoogmerk dat is toegewijd om de macht over technologie in uw handen te houden. We werken aan het bouwen van vrijheid in een digitale samenleving en opereren in een levendige omgeving met vrijwilligers uit vele landen. We zoeken naar een stagiair(e) om gedurende drie tot zes maanden deel uit te maken van ons team op afstand en met ons te werken aan een project dat de organisatie wil doen voorbereiden voor de komende 15 jaren werk. 

     Estse voorzitterschap van de EU: de FSFE vraagt om daadwerkelijk interoperabele IT-diensten in de publieke sector

     10 July 2017 – Polina Malaja

     De FSFE diende haar commentaar in over de komende Verklaring van Tallinn voor de elektronische overheid. Deze is opgesteld door het Estse voorzitterschap van de Raad van de EU. De FSFE vraagt daarin aan het huidige Estse voorzitterschap om een grotere inclusiviteit van Vrije Software te promoten ter levering van daadwerkelijk inclusieve, betrouwbare en interoperabele digitale diensten voor alle burgers en bedrijven in de hele EU. EU-ministers zullen de Verklaring van Tallinn ondertekenen in oktober 2017. Zij zullen de gezamenlijke visie van de lidstaten op de elektronische overheid uiteenzetten en blijk geven van hun politieke toewijding om de gestelde doelen te behalen. Het publiek kan tot 14 juli commentaar geven op het voorstel voor de Verklaring van Tallinn. De FSFE vraagt organisaties, bedrijven en individuen om aan EU-ministers te laten weten op welke manier Vrije Software belangrijk is voor een transparante en verantwoordelijke elektronische overheid. 

     Juridische en licentiewerkgroep 2017: de tiende editie "herstart" het debat over Vrije Software-licenties

     19 June 2017 – Polina Malaja

     De FSFE organiseerde in april haar jaarlijkse Vrije Software juridische en licentiewerkgroep ("Software Legal and Licensing Workshop" of LLW): een trefpunt voor juridische experts uit de hele wereld om in discussie te gaan over onderwerpen en beste praktijken rond Vrije Software-licenties. Dit jaar markeert de tiende verjaardag van de LLW, die gevierd werd met een recordaantal deelnemers: 120 top juridische experts en technologisten kwamen helemaal naar Barcelona (Spanje) om drie hele dagen lang in discussie te gaan over juridische uitdagingen rond Vrije Software. 

     Nieuw Europees interoperabiliteitsraamwerk roept publieke sector op om bij te dragen aan Vrije Software

     13 June 2017 –

     Het herziene "nieuwe" Europese interoperabiliteitsraamwerk ('European Interoperability Framework', 'EIF') dat op 23 maart 2017 is aangenomen door de Europese Commissie biedt specifieke richtlijnen over hoe interoperabele digitale publieke diensten kunnen worden opgezet. Ook biedt het overheden concrete aanbevelingen over hoe ze de interoperabiliteit van elektronische diensten kunnen verbeteren. 

     En de winnaar van de verkiezing voor de zetel in de Algemene Vergadering van de FSFE is…

     25 April 2017 –

     Daniel Pocock

     Daniel Pocock

     Daniel Pocock! De verkiezingsperiode voor de zetel in de Algemene Vergadering van de Fellowship eindigt op 24 april 2017. FSFE is er trots op dat er zoveel interesse is en zo'n actieve gemeenschp heeft dat er deze keer zeven uitstekende kandidaten beschikbaar waren. Een opgetogen Daniel Pocock neemt de zetel van voormalig vertegenwoordiger Nicolas Dietrich over in de Algemene Vergadering in de FSFE. 

     Digital-o-Mat: Op campagne voor vrijheid in de deelstaatverkiezingen voor Noordrijn-Westfalen

     19 April 2017 –

     Digital-o-Mat
     Noordrijn-Westfalen is de Duitse deelstaat met de meeste inwoners. Op 14 mei 2017 vinden er de komende algemene verkiezingen plaats. Voor deze verkiezing ontwikkelde een "coalitie van Vrije kennis" voor het eerst een "Digital-o-Mat". De "Digital-o-Mat" is een gereedschap om de stemmers die bezorgd zijn over digitale rechten en vrijheden te helpen bij het beslissen over de partij waarop zij gaan stemmen. Acht vragen gidsen de gebruikers door het kiezen van hun eigen voorkeuren over belangrijke onderwerpen over de digitale samenleving, zoals vragen over het gebruik van Vrije Software, Open Data of Educatieve Hulpbronnen. Gebruikers zullen na het invullen zien welke partij het meest overeenkomt met hun eigen voorkeuren met daarbij gedetailleerde uitleg over de partijstandpunten ten aanzien van ieder onderwerp. 

     Fellowshipverkiezingen 2017 met acht kandidaten

     29 March 2017

     Volgens onze statuten zijn twee zetels in de Algemene Vergadering gereserveerd voor gekozen vertegenwoordigers van onze Fellows. Zij dienen tweejaarlijkse termijnen en een ervan is ieder jaar beschikbaar voor herverkiezing. De huidige vertegenwoordigers zijn Nicolas Dietrich en Mirko Boehm; het einde van Nicolas' termijn is in zicht en zijn zetel komt in april ter beschikking voor herverkiezing.

     De verkiezingsperiode begint op 10 april en eindigt op 24 april. Er zijn acht kandidaten beschikbaar voor herverkiezing. De kandidatenlijst, inclusief manifesten en achtegronden, kan worden gevonden op de verkiezingswikipagina.

     Daarbij komt dat er een verkiezingscampagne met moderatie plaats zal vinden op 30 maart van 17.30 uur UTC tot 19.30 uur UTC in #fsfe op irc.freenode.net. Een gedetailleerd schema en instructies kunnen gevonden worden op de verkiezingswikipagina.

     Alle ordelijke Fellows die in aanmerking komen om te mogen stemmen zullen spoedig per e-mail gedetailleerde instructies ontvangen.  

     Input over Vrije Software voor Duits OGP actieplan gepubliceerd

     28 March 2017

     Vandaag publiceerde de "werkgroep OGP (Open Government Partnership) Duitsland" (Arbeitskreis OGP Deutschland), bestaande uit leden van de samenleving, haar input voor een Duits OGP actieplan. Het doel van de acties van Open Government is om transparantie, burgervriendelijkheid, rapportages en te effectiviteit van regeringen en overheden te verbeteren. De input, die al op 20 maart is overhandigd aan de Duitse regering, bestaat uit 30 Open Government-onderwerpen, inclusief een sectie over Vrije Software. 

     What happened in Munich

     01 March 2017 –

     On 15 February 2017, the city council of Munich, Germany convened to discuss the future of their LiMux project. In its public session, the plenary voted to have the city administration develop a strategy to unify client-side IT architecture, building atop a yet-to-be-developed "Windows-Basis-Client". A translation of the complete decision is included further down.  

     Berlijn verzendt een boodschap voor "I love Free Software"-dag

     14 February 2017

     Ter gelegenheid van de viering van "I love Free Software"-dag op 14 februari is de Rijksdag in Berlijn afgelopen weekend verlicht geweest met de boodschap "Give Free Software A Chance". Andere boodschappen zijn op verschillende gebouwen en symbolische plaatsen in Berlijn geprojecteerd. "Build Free Software - Not Walls" kon worden gelezen op de Berlijnse muur en het federale ministerie van Financiën is verfraaid met de slogan "Public Money, Public Code". Daarmee vestigen activisten de aandacht op het belang van een grotere waardering van Vrije Software. 

     European Free Software Policy Meeting 2017

     14 February 2017 – Polina Malaja

     Building on the experience from last year's successful pre-FOSDEM meeting, the Free Software Foundation Europe and OpenForum Europe recently continued the tradition of bringing together active Free Software groups a day before the FOSDEM event, in order to discuss public policy related actions at both the EU and the national levels. This year, the meeting focused on encouraging exchanges of views between individual citizens and decision-makers, by providing practical first-hand information on topics relating to Free Software in public policy. 

     I love Free Software Dag 2017

     09 February 2017 –

     Het is tijd om "dank u wel" te zeggen op 14 februari, de "I love Free Software"-dag 2017. De Free Software Foundation Europe vraagt aan alle gebruikers van Vrije Software om gebruik te maken van de traditionele dag van de liefde om te denken aan de hardwerkende mensen die meewerken aan de Vrije Software waar we allemaal afhankelijk van zijn. Zoals ieder jaar zijn er veel verschillende manieren om mee te doen aan deze campagne.  

     Vacatures: stages voor studenten in 2017

     18 January 2017 – Jonas Öberg

     FSFE is een organisatie zonder winstoogmerk die is toegewijd aan het in staat stellen van gebruikers om technologie te controleren. We werken aan het bouwen van vrijheid in de digitale samenleving. We opereren in een levendige omgeving met vrijwilligers uit vele landen. We zoeken studenten die, als verplicht deel van hun studie of voor hun afstuderen, drie maanden kunnen meedoen met ons team in Berlijn. 

     De FSFE dient een VVI-aanvraag in over Horizon 2020

     10 January 2017

     De Free Software Foundation Europe (FSFE) dient een Vrijheid van Informatie (VVI)-aanvraag in bij het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (EC). We vragen daarin om informatie met betrekking tot het gebruk, de ontwikkeling en de publicatie van software binnen Horizon 2020, het grootste EU onderzoeksfinancieringsprogramma. 

     FSFE Jaarverslag 2016

     09 January 2017

     Het is een druk jaar geweest voor de FSFE. Vasthouden aan de principes van Vrije Software en het beschermen van de burgers tegen exploitatie zijn continue uitdagingen die we vanuit vershillende hoeken zijn aangegaan. We (en met "we" bedoelen we de staf en de vrijwilligers van de FSFE) verdiepten ons in honderden pagina's beleid en wetgeving om te kijken naar achterdeurtjes waardoor Vrije Software zou kunnen worden aangevallen.